oi3 soeng5 saat3 sau2

go1 sau2 mak6 zeon3 lung4

zok3 ci4 mak6 zeon3 lung4 /zok3 guk1 mak6 zeon3 lung4

Yeah she\'s a real fine babeYeah she\'s a real fine babe

Yo wish me luck to all your ownYo wish me luck to all your own

Can you hear me out thereCan you hear me out there

Charm me charm me you make me crazyCharm me charm me you make me crazy

How can I say I love you want youHow can I say I love you want you

How can I say you\'re beautiful beautifulHow can I say you\'re beautiful beautiful

\'Cause when I see you you make me melt\'Cause when I see you you make me melt

You take my soul out of my bodyYou take my soul out of my body

If I don\'t have your love I\'ll be a hunted mummyIf I don\'t have your love I\'ll be a hunted mummy

Killer please help me Killer please save meKiller please help me Killer please save me

kei4 sat6 nei5        sau2 gei2 jat1 ceot1 bit1 ding6 je5 fung1 bou6

jau5 han2 do1 gei2 gwaan1 bei3 mat6 mun4 lou6

seon4 soeng5 jat1 dim2 pei1 soeng1 jim2 sik1 jyu1 jit6 man5 wan1 dou6

seoi4 zi6 jyun6 fong3 daam2 hei2 mou5        cing2 sin1 dou2 gou3

mei4 soeng5 faat3 soeng5        zyut3 cing4 zyut3 sik1

seoi4 jik6 si6 gik6 miu5 siu2        nei5 dik1 hoeng1 seoi2 piu1 gwo1 liu5

sai3 soeng5 gok3 sik1 mou5 seot6 gim3 gik1        dou1 bat1 ham1 jat1 gik1

oi3 soeng5 saat3 sau2        ciu1 gwo1 haan6 kei4 hau6

ceoi4 fei1 gam1 tin1 nei5 sau2 coeng1 saang1 sau3        ngo5 zam2 dak1 gau3

ho4 si4 haa5 sau2        cing2 kyut3 ding6 si4 hau6

jyu4 zi2 daan6 zuk1 gau3        taan1 wai6 lei5 dik1 muk6 ngau5

do1 zeon2 kok3 mou4 dik6 sau2

It\'s gonna get wickedIt\'s gonna get wicked

Charm me charm me you make me crazyCharm me charm me you make me crazy

How can I say I love you want youHow can I say I love you want you

How can I say you\'re beautiful beautifulHow can I say you\'re beautiful beautiful

\'Cause when I see you you make me melt\'Cause when I see you you make me melt

You take my soul out of my bodyYou take my soul out of my body

If I don\'t have your love I\'ll be a hunted mummyIf I don\'t have your love I\'ll be a hunted mummy

Killer please help me Killer please save meKiller please help me Killer please save me

kei4 sat6 nei5        sau2 gei2 jat1 ceot1 bit1 ding6 je5 fung1 bou6

jau5 han2 do1 gei2 gwaan1 bei3 mat6 mun4 lou6

seoi4 si6 gou1 sau2 zam2 mo1 gu1 gou1 bat1 kap6 nei5 cuk1 dou6

waan4 mei6 kap6 faat3 ceot1 ziu1 sou3        sin1 baau1 saa1 bou3

mei4 soeng5 faat3 soeng5        zyut3 cing4 zyut3 sik1

seoi4 jik6 si6 gik6 miu5 siu2        nei5 dik1 hoeng1 seoi2 piu1 gwo1 liu5

sai3 soeng5 gok3 sik1 mou5 seot6 gim3 gik1        dou1 bat1 ham1 jat1 gik1

oi3 soeng5 saat3 sau2        ciu1 gwo1 haan6 kei4 hau6

ceoi4 fei1 gam1 tin1 nei5 sau2 coeng1 saang1 sau3        ngo5 zam2 dak1 gau3

ho4 si4 haa5 sau2        cing2 kyut3 ding6 si4 hau6

jyu4 zi2 daan6 zuk1 gau3

do1 zeon2 kok3 mou4 dik6 sau2

ngo5 jau5 ngo5 tung3        bat1 dung2 hing1 gung1

do1 jat1 tin1 hei1 saang1 do1 jat1 go3 daai6 zung3

cong4 zoek3 am3 hei3        hon1 sei3 min6 gwaat3 fung1        git3 guk6 gau3 zung1

oi3 soeng5 saat3 sau2        ciu1 gwo1 haan6 kei4 hau6

ceoi4 fei1 gam1 tin1 nei5 sau2 coeng1 saang1 sau3        ngo5 zam2 dak1 gau3

ho4 si4 haa5 sau2        cing2 kyut3 ding6 si4 hau6

jyu4 zi2 daan6 zuk1 gau3

do1 zeon2 kok3 mou4 dik6 sau2

Try to be with you within all the wayTry to be with you within all the way

And I can\'t stop thinking about you everydayAnd I can\'t stop thinking about you everyday

\'Cause I love you and I need you and I\'m here with you\'Cause I love you and I need you and I\'m here with you

What can I do to make it trueWhat can I do to make it true

We\'re gonna make it rightWe\'re gonna get it tightWe\'re gonna make it rightWe\'re gonna get it tight

We\'re gonna make it last all night(Ha-ha!)We\'re gonna make it last all night(Ha-ha!)

Play hide and seekPlay hide and seek

Come and talk to meCome and talk to me

Can you be the one for meCan you be the one for me

oi3 soeng5 saat3 sau2        ciu1 gwo1 haan6 kei4 hau6

ceoi4 fei1 gam1 tin1 nei5 sau2 coeng1 saang1 sau3        ngo5 zam2 dak1 gau3

ho4 si4 haa5 sau2        cing2 kyut3 ding6 si4 hau6

jyu4 zi2 daan6 zuk1 gau3

do1 zeon2 kok3 mou4 dik6 sau2

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~