git3

go1 sau2 mak6 zeon3 lung4 && sit3 hoi2 kei4

zok3 ci4 mak6 zeon3 lung4 /zok3 kuk1 mak6 zeon3 lung4

naam4 mou6 zoek3 juk6 hoi2 sam1 cyu2 wai4 nei5

jik6 zoek3 long4 jau4 gan6

seon6 zoek3 ming6 gan1 jung2 pou5 zoek3 nei5 ciu1 saang1

neoi5 mong6 zoek3 maan6 go3 jung5 gam2 dik1 nei5

jyu6 bei6 maan6 lei5 cin4 haang4

mut6 liu5 gei2 do1 song1 saang1

dak1 jat1 go3 daan3 saang1

saam1 saang1 juk6 nim6 loeng5 sai3 hung4 can4

daan6 wai4 ho4 jyu4 jat1

naam4 cin1 sam1 cin1 sau2 mei6 dyun3 leon4 wui4

wai4 ngau5 jyu6 gu3 zap1

bat1 zang1 bat1 gaam2 dik1 tin1 sing3

hap6 naan4 dou6 nei5 hang2 syut3 bat1

naam4 faan1 faan1 gwan2 gwan2 jau4 jau4

luk6 gan1 naan4 zing6 coi4 faan6 gam1

neoi5 gwang1 gwang1 lit6 lit6 sei3 je5

mou4 jan4 gaang1 seoi1 jiu1 gaai2 gam1

hap6 ho2 gam2 gok3 saat3 naa5 zeon3 jap6

naan4 sing4 jing6 wai4 git3 hap6

naam4 wai4 zoek3 zing6 tou2 zim1 mun5 jan4 sing3

ji6 mat6 便bin6 hap6 can3

mei6 geoi6 wai4 oi3 saang1 bou3 daan6 kau4 zou6 jan4

neoi5 wai4 zoek3 daai6 oi3 git3 zing1 dik1 ngo5

jyu6 bei6 daai6 zin3 wai6 lam4

mut6 liu5 gei2 do1 daan3 saang1

dou1 jat1 ci3 song1 saang1

saam1 saang1 juk6 nim6 loeng5 sai3 hung4 can4

daan6 wai4 ho4 jyu4 jat1

naam4 cin1 sam1 cin1 sau2 mei6 dyun3 leon4 wui4

wai4 ngau5 jyu6 gu3 zap1

bat1 zang1 bat1 gaam2 dik1 tin1 sing3

hap6 naan4 dou6 nei5 hang2 syut3 bat1

naam4 faan1 faan1 gwan2 gwan2 jau4 jau4

luk6 gan1 naan4 zing6 coi4 faan6 gam1

neoi5 gwang1 gwang1 lit6 lit6 sei3 je5 mou4 jan4

gaang1 seoi1 jiu1 gaai2 gam1

hap6 ho2 gam2 gok3 saat3 naa5 zeon3 jap6

naan4 sing4 jing6 wai4 git3 hap6

dou3 dai2 jau5 jan1

waan4 si6 mou4 ji3

sap6 go3 jyut6 jam2 gwo1 liu5 jat1 cai3 cam4 mak6

ngo5 bun2 mou4 ngoi6 nei5 fei1

mou4 noi6 faa3 wai4 toi1 zung1 mat6

cing2 bat1 jiu1 jat1 jim5 can4 便bin6 jiu1 jam2 jap1

neoi5 saam1 saang1 juk6 nim6 loeng5 sai3 hung4 can4

daan6 wai4 ho4 jyu4 jat1

naam4 cin1 sam1 cin1 sau2 mei6 dyun3 leon4 wui4

wai4 ngau5 jyu6 gu3 zap1

bat1 zang1 bat1 gaam2 dik1 tin1 sing3

hap6 naan4 dou6 nei5 hang2 syut3 bat1

naam4 faan1 faan1 gwan2 gwan2 jau4 jau4

luk6 gan1 naan4 zing6 coi4 faan6 gam1

neoi5 gwang1 gwang1 lit6 lit6 sei3 je5 mou4 jan4

gaang1 seoi1 jiu1 gaai2 gam1

hap6 bat1 zan1 bat1 gaa2 dik1 tin1 sing3

wai4 ji4 man6 git3 hap6 jyun4 si6 zeoi6 jyu4 fat6

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~