cyu2 cyu2 man5

go1 sau2 joeng4 cin1 waa6

zok3 ci4 lam4 zik6 /zok3 guk1 leoi4 zung6 dak1

nei5 oi3 jit6 man5 koek3 wing5 bat1 oi3 jan4

lin6 zaap6 wai4 lok6 daan6 si6 paa3 suk6 jan4

nei5 oi3 lou6 gwo1 heoi2 sok3 ceoi2 gin3 man4

mak6 lou6 jan4 便bin6 dak6 bit6 jau5 fan6 hou2 gam2

nei5 jit6 oi3 bit6 lei4

zoi3 hap6 zoi3 lei4

ci5 faa1 faan6 hin3 gei6

giu3 faa1 fan2 bin3 dei6        ou3 ou3

nei5 zoi6 bo3 nung6 ze2 穿cyun1 线sin3 jau4 hei3

gan1 taa1 git3 cuk1

taa1 jyu4 taa1 zoi3 jat1 hei2


nei5 siu2 sam1

jat1 man5 便bin6 din1 dou2 zung3 sang1

jat1 man5 便bin6 gau3 jat1 go3 jan4

kap1 nei5 cing2 gau3 dik1 tai2 wan1

zung2 wui6 zoi3 gyun1 kap1 mau5 jan4

jat1 man5 便bin6 tau1 jat1 go3 sam1

jat1 man5 便bin6 saat3 jat1 go3 jan4

jat1 cyun3 man5 gam2 jat1 cyun3 gam1

jat1 miu5 kei1 keoi1 dik1 leoi5 haang4


joeng6 bun3 je6 cing4 jan4

jin4 zuk6 man5 bit6 jan4

joeng6 nei5 gau6 cing4 jan4

jau6 wai6 gu3 taa1 jan4


mui5 maan5 daai6 koi3 jau5 soeng5 亿jik1 go3 jan4

zoi6 dei6 kau4 soeng5 lok6 lik6 dik1 can1 man5

nei5 naa5 zaap6 gwaan3 saan2 bo3 kap1 zung3 jan4

zoi6 dei6 kau4 soeng5 wai6 zaak6 bin3 kap6 sai3 jan4

nei5 jit6 oi3 bit6 lei4

zoi3 hap6 zoi3 lei4

ci5 faa1 faan6 hin3 gei6

giu3 faa1 fan2 bin3 dei6        ou3 ou3

nei5 zoi6 bo3 nung6 ze2 穿cyun1 线sin3 jau4 hei3

gan1 taa1 git3 cuk1

taa1 jyu4 taa1 zoi3 jat1 hei2


nei5 siu2 sam1

jat1 man5 便bin6 din1 dou2 zung3 sang1

jat1 man5 便bin6 gau3 jat1 go3 jan4

kap1 nei5 cing2 gau3 dik1 tai2 wan1

zung2 wui6 zoi3 gyun1 kap1 mau5 jan4

jat1 man5 便bin6 tau1 jat1 go3 sam1

jat1 man5 便bin6 saat3 jat1 go3 jan4

jat1 cyun3 man5 gam2 jat1 cyun3 gam1

jat1 miu5 kei1 keoi1 dik1 leoi5 haang4


aa1        nei5 wai4 ho4 mei6 cang4 zeon2 hing1

ze2 sou3 gaau1 dik1 oi3 cing4

tiu3 zou2 dik1 leoi5 cing4        ou3

jin4 zin2 pou1 tin1 goi3 dei6

hou2 bun2 ling5        ou3

ze2 diu3 gwai2 dik1 oi3 cing4

bo3 zung2 dik1 leoi5 cing4 KissKiss


bit6 liu5 taa1        taa1 man5 taa1

taa1 man5 taa1 man5 taa1 man5 taa1

jin4 zuk6 jyu4 faai3 gwo1 cing4

nei5 ngo5 taa1 zan1 gou1 hing1

haa5 go3 taa1        taa1 man5 taa1

taa1 man5 taa1 zoi3 can1 nei5 git3 cuk1 ze2 leoi5 cing4

do1 dak1 nei5 ze2 saat3 sing1


nei5 siu2 sam1

jat1 man5 便bin6 din1 dou2 zung3 sang1

jat1 man5 便bin6 gau3 jat1 go3 jan4

kap1 nei5 cing2 gau3 dik1 tai2 wan1

zung2 wui6 zoi3 gyun1 kap1 mau5 jan4

jat1 man5 便bin6 tau1 jat1 go3 sam1

jat1 man5 便bin6 saat3 jat1 go3 jan4

jat1 cyun3 man5 gam2 jat1 cyun3 gam1

jat1 miu5 kei1 keoi1 dik1 leoi5 haang4


bit6 liu5 taa1        taa1 man5 taa1

taa1 man5 taa1 man5 taa1 man5 taa1

jin4 zuk6 jyu4 faai3 gwo1 cing4

nei5 ngo5 taa1 zan1 gou1 hing1

haa5 go3 taa1

taa1 man5 taa1

taa1 man5 taa1 man5 taa1 man5 taa1

jin4 zuk6 jyu4 faai3 gwo1 cing4

nei5 ngo5 taa1 zan1 gou1 hing1

sap6 go3 taa1        cin1 go3 taa1

jan1 oi3 gwok3 zin2 dik1 leoi5 cing4

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~