je5 hoi4 zi2

go1 sau2 joeng4 cin1 waa6

zok3 ci4 wong4 wai5 man4 /zok3 kuk1 leoi4 zung6 dak1

zau6 syun3 zi2 taam4 jat1 coeng4 gam2 cing4

ceoi4 ngoi6 dou1 si6 jat1 si4 heoi1 wing4

bat1 dang2 jyu1 zoi6 mat6 jyut6 tou3 fong4 jau4 waan4 gwo1

zau6 ho2 zi6 jap6 zi6 ceot1 sin1 ging2

cing4 jyun6 waai4 dak1 nei5 dik1 zeon1 ging3

sing4 sau6 taai3 gou1 ngou6 dik1 zeoi6 ming4

zai1 dak1 zeon3 nei5 bei3 waan1        jyu4 cing4 怀waai4 zim1 laang5

mei6 syun3 gu1 fu2 jaa5 lin4 ding1

ming4 zi1 oi3 ze2 zung2 naam4 hoi4 zi2        jaa5 heoi2 zi2 nang4 jyu4 ci2

daan6 ngo5 wui6 sing4 wai4 nei5 zeoi3 hin1 gwaa3 dik1 jat1 go3 neoi5 zi2

ziu1 ziu1 mou6 mou6 joeng6 nei5 caai1 soeng2 jyu4 ho4 ceon4 fuk6 ngo5

joek6 gwo2 can1 sau2 pou5 zyu6        waak6 ze2 bat1 bit1 jyu4 ci2

heoi2 do1 pong4 jan4 syut3 ngo5 bat1 taai3 ming4 liu5 naam4 hoi4 zi2

bat1 sau6 ming6 ling4 zau6 si6 jat1 zung2 zeoi3 waai6 ming4 zi6

siu3 ngo5 ze2 go3 hou4 mou4 baan6 faat3 gun2 cuk1 dik1 je5 hoi4 zi2

lin4 mut6 jau5 hang6 fuk1 dou1 bat1 gaai3 ji3


joek6 ngo5 ji1 jin4 gin1 ci4 zung1 sing4

naan4 dou6 nei5 jau6 sik1 hap6 on1 ding6

zan1 ho2 sik1        syut3 jiu1 man5 ngo5 dik1 waan4 mei6 man5

zi6 gei2 zau6 zi6 mung6 zung1 sou1 sing1

lei4 coeng4 si6 fau2 jau5 dim2 sat1 ging3

waan4 si6 gaang1 gwang1 lit6 dik1 kek6 cing4

bit1 seoi1 jau5 ze2 git3 gwo2        coi4 nang4 怀waai4 nim6 ngo5

joeng6 ngo5 jyu1 fong1 je5 ci4 cing2


ming4 zi1 oi3 ze2 zung2 naam4 hoi4 zi2        jaa5 heoi2 zi2 nang4 jyu4 ci2

daan6 ngo5 wui6 sing4 wai4 nei5 zeoi3 hin1 gwaa3 dik1 jat1 go3 neoi5 zi2

ziu1 ziu1 mou6 mou6 joeng6 nei5 caai1 soeng2 jyu4 ho4 ceon4 fuk6 ngo5

joek6 gwo2 can1 sau2 pou5 zyu6        waak6 ze2 bat1 bit1 jyu4 ci2

heoi2 do1 pong4 jan4 syut3 ngo5 bat1 taai3 ming4 liu5 naam4 hoi4 zi2

bat1 sau6 ming6 ling4 zau6 si6 jat1 zung2 zeoi3 waai6 ming4 zi6

siu3 ngo5 ze2 go3 hou4 mou4 baan6 faat3 gun2 cuk1 dik1 je5 hoi4 zi2

lin4 mut6 jau5 hang6 fuk1 dou1 bat1 gaai3 ji3


ming4 zi1 oi3 ze2 zung2 naam4 hoi4 zi2        jaa5 heoi2 zi2 nang4 jyu4 ci2

daan6 ngo5 wui6 sing4 wai4 nei5 zeoi3 hin1 gwaa3 dik1 jat1 go3 neoi5 zi2

ziu1 ziu1 mou6 mou6 joeng6 nei5 caai1 soeng2 jyu4 ho4 ceon4 fuk6 ngo5

joek6 gwo2 can1 sau2 pou5 zyu6        waak6 ze2 bat1 bit1 jyu4 ci2

heoi2 do1 pong4 jan4 syut3 ngo5 bat1 taai3 ming4 liu5 naam4 hoi4 zi2

bat1 sau6 ming6 ling4 zau6 si6 jat1 zung2 zeoi3 waai6 ming4 zi6

ngo5 jaa5 siu3 ngo5 jyun4 loi4 si6 go3 tin1 sang1 dik1 je5 hoi4 zi2

lin4 mut6 jau5 hang6 fuk1 dou1 bat1 gaai3 ji3

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~