gam2 oi3 gam2 zou6

go1 sau2 lam4 zi2 coeng4

zok3 ci4 pun1 wai5 jyun4 /zok3 guk1 Hammond&WarrenHammond&Warren

gaai1 bin1 ziu1 gap1 dik1 ngo5

caan1 teng1 jau1 wat1 dik1 nei5

gaak3 pin3 saa1 bo1 lei4

loeng5 ngaan5 daai3 se1 soeng1 bei1

gaau1 tung1 dang1 bin1 dik1 ngo5

gan2 pou5 sam1 oi3 dik1 nei5

teng1 fu1 kap1 sing1 kok3 ji5 gap1 cuk1 dou3 sei2

laang5 jyu5 pok3 hoeng3 ngo5

dim2 dim2 fan1 fei1

cin1 deon6 gou1 wan1 bo1 tou4 jau4 nei5 jung2 hei2

go3 go3 syut3 ngo5 taai3 kwong4 siu3 ngo5 bat1 gei1

gam2 jyu1 gaau1 ceot1 zan1 cing4 naa5 syun3 ho2 pei2

kwong4 pou5 jung2

bat1 seoi1 jau1 sik1 dik1 man5

bat1 seoi1 fu1 kap1 hung1 hei3

bat1 seoi1 gaai1 bin1 gun1 zung3 jyun5 lei4

mei4 jyu5 zung1

san1 bin1 ce1 loeng6 fei1 gwo3

gaai1 leoi5 lou6 jan4 zau2 gwo3

gaau1 tung1 dang1 ceoi1 cuk1 gwo3

sing6 haa6 duk6 si6 ngo5 gan1 nei5

sau1 gan2 jat1 soeng1 sau2 bei3

ku1 gan2 san1 bin1 dik1 nei5

tau3 gwo3 湿sap1 seot1 saam1

tip3 hoeng3 nei5 dik1 fu1 gei1

san1 bin1 do1 siu2 zi2 zaak3

dou1 ji5 jat1 koi3 bat1 lei5

oi3 dak1 zan1 sam1

ngo5 loeng5 jing1 goi1 man5 sei2

laang5 jyu5 pok3 hoeng3 ngo5

dim2 dim2 fan1 fei1

cin1 deon6 gou1 wan1 bo1 tou4 jau4 nei5 jung2 hei2

go3 go3 syut3 ngo5 taai3 kwong4 siu3 ngo5 bat1 gei1

gam2 jyu1 gaau1 ceot1 zan1 cing4 naa5 syun3 ho2 pei2

kwong4 pou5 jung2

bat1 seoi1 jau1 sik1 dik1 man5

bat1 seoi1 fu1 kap1 hung1 hei3

bat1 seoi1 gaai1 bin1 gun1 zung3 jyun5 lei4

mei4 jyu5 zung1

san1 bin1 ce1 loeng6 fei1 gwo3

gaai1 leoi5 lou6 jan4 zau2 gwo3

gaau1 tung1 dang1 ceoi1 cuk1 gwo3

sing6 haa6 duk6 si6 ngo5 gan1 nei5

zau6 joeng6 jyu5 zau6 taap3 haa6

sai3 gaai3 bin3 liu5 fong1 dei6

jat6 jyut6 seoi3 zou6 wan5 sek6

ngo5 loeng5 jaa5 man5 zoek3 dou3 mui5 go3 sai3 gei2

kwong4 pou5 jung2

bat1 seoi1 jau1 sik1 dik1 man5

bat1 seoi1 fu1 kap1 hung1 hei3

bat1 seoi1 gaai1 bin1 gun1 zung3 jyun5 lei4

mei4 jyu5 zung1

san1 bin1 ce1 loeng6 fei1 gwo3

gaai1 leoi5 lou6 jan4 zau2 gwo3

gaau1 tung1 dang1 ceoi1 cuk1 gwo3

sing6 haa6 duk6 si6 ngo5 gan1 nei5

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~