gong2 bat1 ceot1 zoi3 gin3

go1 sau2 taam4 wing6 leon4

zok3 ci4 hoeng3 syut3 怀waai4 /zok3 kuk1 Cho Yong PilCho Yong Pil

si6 deoi3 si6 co3 jaa5 hou2

bat1 bit1 syut3 liu5

si6 jyun3 si6 oi3 jaa5 hou2

bat1 seoi1 kit3 hiu2

ho4 si6 gaang1 cung4 jiu3

bei2 loeng5 sam1 dik1 seoi1 jiu3

jau4 cing4 mat6 ji3 zam2 mo1 ho2 kyut3 siu2

............ ↓↓↓

请使用微信小程序查看完整歌词:

鉴于首页公告,抱歉需在小程序中查看完整歌词。

小程序中即将上线粤拼发音整句发音功能,学粤语歌更方便哦~

下面是小程序的页面截图,简洁又好用~快来使用吧~