mai4 lyun6

go1 sau2 mak6 git3 man4

zok3 ci4 lam4 zik6 /zok3 kuk1 mei6 zi1

bat6 lyun6 faat3 dyun1 bat1 hang2 got3 dyun2

ling4 min6 soeng5 ji6 soeng4 ling4 lyun6

bat6 dung6 taan3 bat1 gaa1 sam1 ngaan5 hyun1

maai6 nung6 zoek3 dung6 jan4 pei4 gyun6

taa1 zung2 wui6 mong6 gin3

taa1 wui6 mong4 lyun6

taa1 wui6 fung6 hin3

zi6 gok3 ci2 hak1 jat1 san1 dit3 syun2

zoeng6 gwai6 zoi6 lou6 pong4 kau4 jyun6

leoi4 zeoi3 maan5 zong1 fu2 fu2 zoi3 穿cyun1

lau6 zoek3 wai4 cing4 kong4 lyun6

taa1 zam2 wui6 mong6 gin3

taa1 ji5 pei4 gyun6

zau2 gwo1 便bin6 syun3

taa1 wui6 zoi6 bui3 hau6 syut3 bit6 zoi3 zi6 lin4

kap1 ngo5 so1 hou2 jat1 cuk1 faat3 dyun1

gai3 zuk6 ze2 jyu4 faai3 waan6 gok3

taa1 ging2 jan1 ngo5 sam1 syun1

nip6 zyu6 ze2 fo2 gwong1 do1 mo1 tong3 sau2

zoeng6 mei6 cang4 mai4 lyun6

daan6 ze2 jin1 zam2 mo1 wui6 bin3 syun1

wai4 zoek3 ngo5 ji5 sat1 lyun5

san1 keoi1 soeng6 nyun5

si1 soeng2 mai4 lyun6

taa1 wui6 fung6 hin3

使si2 ngo5 jing4 jyun6

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~