ngo5 wo4 nei5

go1 sau2 ho4 ngaan6 si1

zok3 ci4 joeng4 hei1 /zok3 guk1 zoeng1 gaa1 sing4

cung4 cin4        jan4 怀waai4 ji4 sin6 ngok3 si4

jyu4 ho4 dik1 seoi1 jiu1        ji5 faat3 leot6 heoi2 pei1 jat1 san1 zin3 ji1

naan4 haang4        jin4 ji4 ho4 geoi6 jat1 si3

jyun4 loi4 seoi4 jik6 ho2 ji5        kaau3 joek3 ding6 seon3 nim6 jin5 hou2 mui5 tin1


faat3 ting4 lei5 wo4 nei5 wo4 nei5 wo4 nei5 zok3 zung1 gin1

min6 lam4 zoek3 ho4 si6 ho4 si6 jing4 sai6 jiu1 bat1 pin1

gaa3 zik6 jyu4 lou6 线sin3        lei5 leon4 jyu4 sat6 zin3

zoi6 mui5 dyun6 gwo1 cing4 lei5 jik6 hou2 hou2 faat3 zin2


ngo5 wo4 nei5 wo4 nei5 wo4 nei5 jyu4 syu6 gon1 fan1 zi1

min6 lam4 zoek3 ho4 si6 ho4 si6 cam4 mik6 jaa5 bat1 zi2

co3 baai6 zung1 naan4 man6        goek3 bou6 jaa5 daap6 bin3

joeng6 ngo5 mun4 gei3 zyu6 zok6 jat6 seot1 zan1 dik1 lim5


jan4 cin4 maai4 tau4 cyun4 lik6 hoeng3 cin4

jing4 ziu1 zoek3 tiu1 zin3        jau5 nei5 zou6 ngo5 dik1 jat1 zoeng1 kaau3 ji1

jan4 jan4 cam4 kau4 tung4 bun6 gam2 jim5

jyun4 loi4 pang4 ze3 wan1 nyun5        zoi3 kwan3 gyun6 jaa5 nang4 zi1 caang1 mui5 tin1


faat3 ting4 lei5 wo4 nei5 wo4 nei5 wo4 nei5 zok3 zung1 gin1

min6 lam4 zoek3 ho4 si6 ho4 si6 jing4 sai6 jiu1 bat1 pin1

gaa3 zik6 jyu4 lou6 线sin3 lei5 leon4 jyu4 sat6 zin3

zoi6 mui5 dyun6 gwo1 cing4 lei5 jik6 hou2 hou2 faat3 zin2


ngo5 wo4 nei5 wo4 nei5 wo4 nei5 jyu4 syu6 gon1 fan1 zi1

min6 lam4 zoek3 ho4 si6 ho4 si6 cam4 mik6 jaa5 bat1 zi2

co3 baai6 zung1 naan4 man6 goek3 bou6 jaa5 daap6 bin3

joeng6 ngo5 mun4 gei3 zyu6 zok6 jat6 seot1 zan1 dik1 lim5


faat3 ting4 lei5 wo4 nei5 wo4 nei5 wo4 nei5 zok3 zung1 gin1

min6 lam4 zoek3 ho4 si6 ho4 si6 jing4 sai6 jiu1 bat1 pin1

gaa3 zik6 jyu4 lou6 线sin3 lei5 leon4 jyu4 sat6 zin3

zoi6 mui5 dyun6 gwo1 cing4 lei5 jik6 hou2 hou2 faat3 zin2


ngo5 wo4 nei5 wo4 nei5 wo4 nei5 jyu4 syu6 gon1 fan1 zi1

min6 lam4 zoek3 ho4 si6 ho4 si6 cam4 mik6 jaa5 bat1 zi2

co3 baai6 zung1 naan4 man6 goek3 bou6 jaa5 daap6 bin3

joeng6 ngo5 mun4 seoi3 jyut6 lei5 jik6 dak1 dou3 gaa1 min5

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~