hak1 bat1 jung4 wun4

go1 sau2 jung4 zou2 ji4        lei5 haak1 kan4

zok3 ci4 wong4 wai5 man4 /zok3 guk1 ng5 lok6 sing4

lei5 cung4 loi4 jik6 mou4 zi6 seon3

jan4 wan4 jik6 wan4

jung4 jung4 luk1 luk1 bun3 saang1

lin4 zi6 gei2 dik1 lyun5 oi3 wan6

jaa5 him3 jat1 dim2 kyut3 sam1

jung4 wai4 ho4 mong6 loi4 mong6 heoi2

jing4 mou4 haa5 man4

ming4 ming4 bei2 ci2 jau5 tung4 gam2

naan4 dou6 dang2 jat1 tin1 bin3 zou6 suk6 jan4

faat3 jin6 jyun4 loi4 soeng1 can3

lei5 ho2 fau2 laang5 zing6 hon1 jat1 zan6

jung4 dou1 jau5 gei2 go3 jan4 kaau3 gan6

hap6 jin6 zoi6 waan4 mei6 syun3

cin4 min4 cing4 zit3 wui6 zuk6 zim1 gong3 wan1

lei5 ci4 loi4 jat1 miu5 zung1

ci4 jing4 jat1 miu5 zung1

cung4 jing4 zip3 nei5 bin3 zou6 muk6 sung3

jung4 ci4 loi4 jat1 miu5 zung1

沿jyun4 tou4 ging1 gwo1 wo4 git3 guk6

kei4 sat6 taai3 bat1 tung4

lei5 ci4 ci4 mei6 jyu6 bei6

dai6 jat1 geoi3 oi3 nei5

ji5 ging1 zuk1 gau3 wan3 joeng6 am3 jung2

jung4 paan3 mong6 jau4 jyu6 mei6 kyut3 dik1 cing4 jan4 wui4 seon3

jau4 jyu4 haang4 jing4 jyun4 zoi6 bun3 hung1

lei5 to1 jat1 to1

jung4 dang2 jat1 dang2

hap6 paa3 dak1 dou3 dak1 loi4 ji5 si6 mou4 jung6

lei5 to1 jat1 to1

jung4 dang2 jat1 dang2

hap6 ze2 hak1 dik1 gam2 dung6 bin3 zou6 lit6 fung4

lei5 loeng4 san4 zau6 jyu4 baak6 fai3

ming4 ming4 dung6 cing4 zam2 wui6 bat1 gam2 zok3 sing1

jung4 tai4 si6 han2 cung1 zuk1

daan6 nei5 dik1 taai3 dou6

wing5 jyun5 bat1 dak1 jiu1 ling5

lei5 soeng1 lyun5 jiu1 si6 jau5 tin1 ming6

jung4 dou1 jiu1 dang2 nei5 loi4 kok3 jing6

hap6 jin6 zoi6 waan4 mei6 syun3

cin4 min4 cing4 zit3 wui6 zuk6 zim1 gong3 wan1

lei5 ci4 loi4 jat1 miu5 zung1

ci4 jing4 jat1 miu5 zung1

cung4 jing4 zip3 nei5 bin3 zou6 muk6 sung3

jung4 ci4 loi4 jat1 miu5 zung1

沿jyun4 tou4 ging1 gwo1 wo4 git3 guk6

kei4 sat6 taai3 bat1 tung4

lei5 ci4 ci4 mei6 jyu6 bei6

dai6 jat1 geoi3 oi3 nei5

ji5 ging1 zuk1 gau3 wan3 joeng6 am3 jung2

jung4 paan3 mong6 jau4 jyu6 mei6 kyut3 dik1 cing4 jan4 wui4 seon3

jau4 jyu4 haang4 jing4 jyun4 zoi6 bun3 hung1

lei5 to1 jat1 to1

jung4 dang2 jat1 dang2

hap6 paa3 dak1 dou3 dak1 loi4 ji5 si6 mou4 jung6

lei5 to1 jat1 to1

jung4 dang2 jat1 dang2

hap6 ze2 hak1 dik1 gam2 dung6 bin3 zou6 lit6 fung4

lin4 tai4 kap6 jik6 wui6 sam1 tung3

lei5 soeng1 lyun5 jiu1 si6 jau5 tin1 ming6

jung4 dou1 jiu1 dang2 nei5 loi4 kok3 jing6

jin6 zoi6 waan4 mei6 syun3

lei5 waan4 mei6 jing6

jung4 cin4 min4 cing4 zit3 wui6

hap6 zuk6 zim1 git3 bing1

lei5 ci4 loi4 jat1 miu5 zung1

ci4 jing4 jat1 miu5 zung1

loeng4 jyun4 wing5 jyun5 ze2 joeng6 dyun3 sung3

jung4 ci4 loi4 jat1 miu5 zung1

jing4 jin4 dang2 nei5 loi4 gou3 baak6

ho4 si6 nei5 dou1 mei6 dung6 jung4

lei5 ming4 ming4 zoi6 fu6 gan6

jau6 bat1 gou3 sou3 nei5

taai3 do1 lyun5 oi3 ze2 joeng6 gou3 zung1

jung4 paa3 zoi6 lei4 coeng4 hau6 zip3 dou3 ci4 loi4 cing4 seon3

kei4 si4 wo4 pong4 jan4 zoi6 pou5 jung2

hap6 to1 jat1 to1

dang2 jat1 dang2

paa3 ze2 dim2 gik1 cing4 zeoi3 hau6 wo4 wun4

lei5 to1 jat1 to1

jung4 dang2 jat1 dang2

hap6 zung1 jyu1 zi1 biu2 baak6 hak1 bat1 jung4 wun4

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~