gwaai3 nei5 gwo3 fan6 mei5 lai6

go1 sau2 zoeng1 gwok3 wing4

zok3 ci4 lam4 zik6 /zok3 guk1 tong4 jik6 cung1

seoi4 jik6 nang4 ho1 jat1 ho1


jat1 zoeng1 zeoi2 jat1 fu3 min6 jung4 caa1 bat1 do1


daan6 bit6 jiu1 syun2 ceot1 sik1 jat1 go3


hou3 zeon6 hei3 lik6 heoi3 bat6 ho4


怀waai4 noi6 nang4 do2 jat1 do2


lik6 dou6 jyu5 wan1 dou6 caa1 bat1 do1


wai4 duk6 nei5 soeng1 sau2 ak1 dak1 seoi3 ngo5


daan6 ngo5 hoeng2 sau6 ze2 zit3 mo4


ho2 ji5 syut3 zau2        jat1 zou2 ji5 ping3 ming6 退teoi3 hau6


soeng2 gwo3 fong3 sau2        daan6 mei6 nang4 gau3


gwaai3 nei5 gwo3 fan6 mei5 lai6


jyu4 duk6 se4 han2 han2 ku1 gan2 bei2 ci2 gwaan1 hai6


fong2 fat1 sam1 jan2 mou4 kung4 mou4 dai2        zung1 jyu1 faa1 gwong1 sam1 gai3


seon3 nim6 jaa5 dou1 fu1 wai2


gwaai3 ngo5 gwo3 fan6 zoek6 mai4


wun6 loi4 oi3 gwo3 nei5 naa5 gok3 joeng6 hau6 wai4


jat1 soeng2 hei2 nei5 jyu4 ci2 zing1 sai3


kei4 taa1 dik1 jat1 cai3


mut6 jat1 zung2 ging1 gwai3


seoi4 jik6 nang4 ho1 jat1 ho1


jat1 zoeng1 zeoi2 jat1 fu3 min6 jung4 caa1 bat1 do1


daan6 bit6 jiu1 syun2 ceot1 sik1 jat1 go3


hou3 zeon6 hei3 lik6 heoi3 bat1 ho2


怀waai4 noi6 nang4 do2 jat1 do2


lik6 dou6 jyu5 wan1 dou6 caa1 bat1 do1


wai4 duk6 nei5 soeng1 sau2 ak1 dak1 seoi3 ngo5


daan6 ngo5 hoeng2 sau6 ze2 zit3 mo4


ho2 ji5 syut3 zau2        jat1 zou2 ji5 ping3 ming6 退teoi3 hau6


soeng2 gwo3 fong3 sau2        daan6 mei6 nang4 gau3


gwaai3 nei5 gwo3 fan6 mei5 lai6


jyu4 duk6 se4 han2 han2 ku1 gan2 bei2 ci2 gwaan1 hai6


fong2 fat1 sam1 jan2 mou4 kung4 mou4 dai2        zung1 jyu1 faa1 gwong1 sam1 gai3


seon3 nim6 jaa5 dou1 fu1 wai2


gwaai3 ngo5 gwo3 fan6 zoek6 mai4


wun6 loi4 oi3 gwo3 nei5 naa5 gok3 joeng6 hau6 wai4


jat1 soeng2 hei2 nei5 jyu4 ci2 zing1 sai3


kei4 taa1 dik1 jat1 cai3


mut6 jat1 zung2 ging1 gwai3


gwaai3 nei5 gwo3 fan6 mei5 lai6


jyu4 duk6 se4 han2 han2 ku1 gan2 bei2 ci2 gwaan1 hai6


fong2 fat1 sam1 jan2 mou4 kung4 mou4 dai2        zung1 jyu1 faa1 gwong1 sam1 gai3


seon3 nim6 jaa5 dou1 fu1 wai2


gwaai3 ngo5 gwo3 fan6 zoek6 mai4


wun6 loi4 oi3 gwo3 nei5 naa5 gok3 joeng6 hau6 wai4


jat1 soeng2 hei2 nei5 jyu4 ci2 zing1 sai3


kei4 taa1 dik1 jat1 cai3


mut6 jat1 zung2 ging1 gwai3


gwaai3 nei5 gwo3 fan6 mei5 lai6


jyu4 duk6 se4 han2 han2 ku1 gan2 bei2 ci2 gwaan1 hai6


fong2 fat1 sam1 jan2 mou4 kung4 mou4 dai2        zung1 jyu1 faa1 gwong1 sam1 gai3


seon3 nim6 jaa5 dou1 fu1 wai2


gwaai3 ngo5 gwo3 fan6 zoek6 mai4


wun6 loi4 oi3 gwo3 nei5 naa5 gok3 joeng6 hau6 wai4


jat1 soeng2 hei2 nei5 jyu4 ci2 zing1 sai3


kei4 taa1 dik1 jat1 cai3


mut6 jat1 zung2 ging1 gwai3

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~