faa1 hou2 jyut6 jyun4 je6

go1 sau2 jam4 jin4 cai4 && joeng4 cin1 waa6

zok3 ci4 lam4 zik6 /zok3 guk1 jam4 jin4 cai4

neoi5 cing4 waa6 gei3 aa3 gei3 ceon1 ji3 fei1 aa3 fei1

seoi4 zoi6 tiu3 aa3 tiu3

sam1 jaa5 bei2 ngo5 hau5 lim5 pei4

ho2 sik1 nei5 aa3 nei5

co3 bat1 goi1 dong1 ngo5 hau6 bei6

wong2 zoeng1 mun5 jyut6 hung1 ziu3 nei5 zyut3 mei5

naam4 ming4 jyut6 mei5 aa3 mei5

zi2 gwaai3 faa1 hou2 jin3 daan1 fei1

seoi4 zoi6 coeng3 aa3 coeng3

fat1 laam2 ceon1 ji3 siu3 waa6 mei4

zeoi3 zang1 nei5 aa3 nei5

co3 zoeng1 fei1 man5 zip3 lok6 dei6

soeng6 cing1 tin1        gung1 kyut3 zung1 dim2 sing1 nei5

hap6 pang4 jyun4 jyut6 pou2 ziu3 ziu3 maan6 lei5

jat1 deoi3 jyun1 joeng1 seoi2 lei5 hei1

jyun4 jyut6 gou1 ziu3 mei5 soeng6 mei5

ci2 oi3 bat1 jiu3 sat6 zaap6 kei4

zing3 dang2 nei5 aa3 nei5

fei1 tin1 zoi3 heoi3 deon6 dei6

can3 faa1 hou2 jyun4 jyut6 waan1 waan1

bat1 waan4 baa2 hei3

naam4 baa2 zau2 zoeng1 tin1 man6

neoi5 baa2 zau2 zoeng1 tin1 man6

naam4 faa1 hoi1 hei2 fung1 wan4

neoi5 faa1 hoi1 hei2 fung1 wan4

naam4 ho4 si4 ho4 dei6

hap6 pou5 juk6 jan4        ming4 jyut6 zam2 zung1 jan3

pang4 jyun4 jyut6 pou2 ziu3 ziu3 maan6 lei5

jat1 deoi3 jyun1 joeng1 seoi2 lei5 hei1

jyun4 jyut6 gou1 ziu3 mei5 soeng6 mei5

ci2 oi3 bat1 jiu3 sat6 zaap6 kei4

zing3 dang2 nei5 aa3 nei5

fei1 tin1 zoi3 heoi3 deon6 dei6

can3 faa1 hou2 jyun4 jyut6 waan1 waan1

bat1 waan4 baa2 hei3

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~