wut6 maai4 (( jyut6 jyu5 baan2 ))

go1 sau2 lei5 haak1 kan4

zok3 ci4 BasyBasy /zok3 guk1 can4 zi2 lung4

cat1 haak1 dik1 kwok3 zoeng1

wai4 coeng4 leoi5 jau5 taai3 do1 soeng2 faat3 zoi6 giu3 joeng5

seoi4 loi4 ding6 gok3 sik1 sin6 loeng4

gei2 do1 dik1 mong5 soeng2

jyu4 cing4 zit3 leoi5 mui5 jat1 wai6 gok3 lik6 deoi3 zoeng6

cam4 mai4 zoek3 gok3 zung2 zan1 soeng1

hou3 zeon2 liu5 si4 gaan1

gok3 zi6 bui3 bun6 gok3 zi6 gu1 daan1

ci5 baai6 zoeng3 bei6 kwan3 zoi6 zeoi3 hau6 jat1 gwaan1

cim4 tou4 zoi6 ngo5 dik1 hung1 gaan1

jat1 cit3 仿fong2 ci5 jam4 jau4 siu1 saan2

gou3 bit6 liu5 kei4 paan3 gai3 zuk6 ping1 ming6

gai3 zuk6 fong1 zoeng1

ji5 zaap6 gwaan3 mut6 jau5 seoi4 jaa5 nang4 zi1 caang1

cam4 wui4 zoi6 gwo1 sat1 zung1 dik1 zoeng3 daan1

bei6 wut6 maai4 dik1 sai3 gaai3

mei6 hon1 cing1 co2 zam2 liu5 gaai2 kwan3 guk6

cung4 bat1 gin3 gwaai3 mut6 git3 gwo2 zi2 dung2 heoi2 caai1

ze2 bin1 gaai3 baak3 maan6 go3 san4 taai3

seoi4 wui6 lei5 gaai2

soeng6 hing3 hang6 ji5 zaap6 gwaan3 co3 baai6

je6 mok6 loi4 dak1 taai3 faai3

hok6 wui6 gu1 san1 zung1 bui3 hei2 gaang1 do1 dik1 zaai1

jat1 fuk1 fuk1 bou3 ging2

jau4 jyu4 gwo1 heoi2 gei3 jik1 zung1 jan3 zoeng6

gei3 ding6 maai4 cong4 zoek3 mui5 zung2 sam1 sing1

jat1 soeng1 soeng1 ngaan5 zing1 tung4 si4 deoi3 soeng5 mui5 jat1 hak1

jaa5 zoi6 kok3 jing6 jing4 jin4 mut6 faat3 ho2 cing1 sing1

hou3 zeon2 liu5 si4 gaan1

gok3 zi6 bui3 bun6 gok3 zi6 gu1 daan1

ci5 baai6 zoeng3 bei6 kwan3 zoi6 zeoi3 hau6 jat1 gwaan1

cim4 tou4 zoi6 ngo5 dik1 hung1 gaan1

jat1 cit3 仿fong2 ci5 jam4 jau4 siu1 saan2

gou3 bit6 liu5 kei4 paan3 gai3 zuk6 ping1 ming6

gai3 zuk6 fong1 zoeng1

ji5 zaap6 gwaan3 mut6 jau5 seoi4 jaa5 nang4 zi1 caang1

cam4 wui4 zoi6 gwo1 sat1 zung1 dik1 zoeng3 daan1

bei6 wut6 maai4 dik1 sai3 gaai3

mei6 hon1 cing1 co2 zam2 liu5 gaai2 kwan3 guk6

cung4 bat1 gin3 gwaai3

mut6 git3 gwo2 zi2 dung2 heoi2 caai1

ze2 bin1 gaai3 baak3 maan6 go3 san4 taai3

seoi4 wui6 lei5 gaai2

soeng6 hing3 hang6 ji5 zaap6 gwaan3 co3 baai6

je6 mok6 loi4 dak1 taai3 faai3

hok6 wui6 gu1 san1 zung1 bui3 hei2 gaang1 do1 dik1 zaai1

hung3 sou3 gwo1 gei2 ci3 fu6 baai6

jin6 sat6 waak6 wui6 si6 tou4 lou4

gei2 do1 dik1 lei5 soeng2 zip3 faan1

koek3 bat1 wui6 使si2 ngo5 zoi6 退teoi3 hau6

sai3 hon1 wong5 sik1 dik1 pin3 dyun6

zi2 dak1 heoi1 gaa2 dik1 fui3 gau3

zeon2 gun2 sat1 heoi2 so2 jau5 loi4 wai4 ngo5 sing4 zau6

bei6 wut6 maai4 dik1 sai3 gaai3

mei6 hon1 cing1 co2 zam2 liu5 gaai2 kwan3 guk6

cung4 bat1 gin3 gwaai3 mut6 git3 gwo2

zi2 dung2 heoi2 caai1

ze2 bin1 gaai3 baak3 maan6 go3 san4 taai3

seoi4 wui6 lei5 gaai2

soeng6 hing3 hang6 ji5 zaap6 gwaan3 co3 baai6

dou3 zeon2 tau4 dik1 fan5 dau2

mut6 jau5 jat1 hak1 soeng2 fong3 sau2

juk6 mong6 cang4 ging1 zim1 jau5

zi6 seon3 ho2 kuei5 zyut3 sing4 sau6

ze2 bin1 gaai3 baak3 maan6 go3 san4 taai3

seoi4 heoi2 lei5 gaai2 jik6 ping1 ming6

heoi2 bei6 man6 co3 baai6

git3 guk6 cung4 fuk1 hon1 tau3 jung6 ngo5 ze2 jat1 sang1

bui3 hei2 gok3 zung2 dik1 zaai1

zeoi3 zung1 ngaa5 gaai2

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~