hoi1 sam1 dik1 maa5 lau4

go1 sau2 lau4 dak1 waa4

zok3 ci4 zau1 lai5 mau6 /zok3 kuk1 joeng4 zan3 lung4

zi2 sik1 gaap3 zaap6 fui1 sik1 can3 ji1 tt seot1 caang4 jyu5 lau4

si1 soeng2 fong3 jam4 ji1 saam1 gaang1 si6 bat1 seoi1 do1 kau3 nau2

saam1 cung4 fu3 daai6 gaau1 biu2 daai3 zoek3 laa1 sing4 dik1 bou3 doi6

gaai1 bin1 tiu3 dung6 hoi1 sam1 faai3 wut6 cat1 coi2 dik1 maa5 lau4

je6 bat1 zoi3 dang2 hau6 bit6 fong3 sau2 bat1 zoi3 jiu1 zau2

je6 gaai1 穿cyun1 caap3 zo2 jau6

ling4 ngo5 jit6 jit6 lit6 lit6 tung3 tung3 faai3 faai3 ci5 hot3 zeoi3 liu5 zau2

daai6 jyu5 lok6 zoi6 cat1 coi2 jyu5 lau4

jyu5 dim2 ci5 guk1 dau6

sap6 zi1 zoek3 soeng5 cat1 coi2 jyu5 lau4 dik1 湿sap1 seoi2 maa5 lau4

je6 lei5 dong6 zoi6 zim1 dung1 heoi2 zeoi1

ci3 gik1 faai3 gam2 sau6

zaam6 zoi6 lou6 soeng5 jat1 hei2 zoi3 do1 jam2 gwong1 gei1 gun3 zau2

zi2 sik1 gaap3 zaap6 fui1 sik1 can3 ji1 tt seot1 caang4 jyu5 lau4

si1 soeng2 fong3 jam4 ji1 saam1 gaang1 si6 bat1 seoi1 do1 kau3 nau2

saam1 cung4 fu3 daai6 gaau1 biu2 daai3 zoek3 laa1 sing4 dik1 bou3 doi6

gaai1 bin1 tiu3 dung6 hoi1 sam1 faai3 wut6 cat1 coi2 dik1 maa5 lau4

je6 bat1 zoi3 dang2 hau6 bit6 fong3 sau2 bat1 zoi3 jiu1 zau2

je6 gaai1 穿cyun1 caap3 zo2 jau6

ling4 ngo5 jit6 jit6 lit6 lit6 tung3 tung3 faai3 faai3 ci5 hot3 zeoi3 liu5 zau2

daai6 jyu5 lok6 zoi6 cat1 coi2 jyu5 lau4

jyu5 dim2 ci5 guk1 dau6

sap6 zi1 zoek3 soeng5 cat1 coi2 jyu5 lau4 dik1 湿sap1 seoi2 maa5 lau4

je6 lei5 dong6 zoi6 zim1 dung1 heoi2 zeoi1

ci3 gik1 faai3 gam2 sau6

zaam6 zoi6 lou6 soeng5 jat1 hei2 zoi3 do1 jam2 gwong1 gei1 gun3 zau2

je6 bat1 zoi3 dang2 hau6 bit6 fong3 sau2 bat1 zoi3 jiu1 zau2

je6 gaai1 穿cyun1 caap3 zo2 jau6

ling4 ngo5 jit6 jit6 lit6 lit6 tung3 tung3 faai3 faai3 ci5 hot3 zeoi3 liu5 zau2

daai6 jyu5 lok6 zoi6 cat1 coi2 jyu5 lau4

jyu5 dim2 ci5 guk1 dau6

sap6 zi1 zoek3 soeng5 cat1 coi2 jyu5 lau4 dik1 湿sap1 seoi2 maa5 lau4

je6 lei5 dong6 zoi6 zim1 dung1 heoi2 zeoi1

ci3 gik1 faai3 gam2 sau6

zaam6 zoi6 lou6 soeng5 jat1 hei2 zoi3 do1 jam2 gwong1 gei1 gun3 zau2

daai6 jyu5 lok6 zoi6 cat1 coi2 jyu5 lau4

jyu5 dim2 ci5 guk1 dau6

sap6 zi1 zoek3 soeng5 cat1 coi2 jyu5 lau4 dik1 湿sap1 seoi2 maa5 lau4

je6 lei5 dong6 zoi6 zim1 dung1 heoi2 zeoi1

ci3 gik1 faai3 gam2 sau6

zaam6 zoi6 lou6 soeng5 jat1 hei2 zoi3 do1 jam2 gwong1 gei1 gun3 zau2

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~