gaa3 zong1

go1 sau2 can4 wai6 lam4

zok3 ci4 wong4 wai5 man4 /zok3 guk1 can4 gwong1 wing4

zan1 zyu1 sik1 fan1 saa1 hoeng1 ban1 sik1 kam1 faa1 waan4 hou2 maa1

nei5 loeng5 go3 syut3 gwo1 soeng2 gan1 ngo5 ceot1 gaa3 waan4 soeng2 maa1

ngo5 koek3 taai3 pou5 him3 git3 gwo2 jau5 bin3 faa3 san1 gai3 waa4 maa1 ceoi4 jyun4 baa1

bun2 jing1 soeng2 gan1 taa1 zou2 zik1 san1 dik1 gaa1 jyu4 gam1 paa3

wing5 jyun5 gok3 zi3 liu5 zan1 dik1 jau5 dim2 faa3 ting4 jat1 haa5

oi3 leoi5 oi3 co3 liu5 gaa3 zong1 maai5 co3 maa1 zi2 oi3 zi6 gei2 mei6 syun3 caa1

jat1 zou2 gaan2 hou2 dik1 gaa3 zong1 ci2 zung1 dou1 mei6 jau5 hei1 mong6

sau2 hin1 sau2 gan1 taa1 hon1 hon1 jat1 saang1 dou1 wai4 liu5 sat1 lyun5

naa5 joeng6 mong4 jyu4 tung4 waa6 bun1 dik1 fan1 lai5

naa5 fung1 gwong1 jau4 jyu4 zoi6 ngaan5 cin4 cung4 loi4 zau2 bat1 zeon3 dik1 gaau1 tong4

ho2 bat1 ho2 穿cyun1 hei2 gaa3 zong1 daai6 lou6 soeng5 jam4 ngo5 cong2 dong6

hou2 dung1 西sai1 taa1 bat1 oi3 hon1 zau6 hok6 zaap6 zi6 ngo5 jan1 soeng2

gai3 zuk6 mong4 jing4 nang4 bei2 san1 niong4 hou2 hon1

faa3 hei2 zong1 mou4 jan4 mong6 gin3 jing4 jin4 nang4 sim2 sim2 faat3 gwong1 zoi3 sing4 fong3

zoi3 sing4 fong3

wan1 sat1 dik1 siu2 faa1 sat1 lyun5 dik1 zyun1 gaa1 sing4 coeng4 maa1

gwo1 heoi2 nei5 seon3 nei5 zung1 jyu1 jaa5 wui6 gaa3 waan4 gam2 maa1

nei5 oi3 daai3 zyun1 gaai3 jiu1 taa1 oi3 daai3 maa1 ji1 kaau3 zi6 gei2 bit6 kaau3 taa1

jat1 zou2 gaan2 hou2 dik1 gaa3 zong1 ci2 zung1 dou1 mei6 jau5 hei1 mong6

sau2 hin1 sau2 gan1 taa1 hon1 hon1 jat1 saang1 dou1 wai4 liu5 sat1 lyun5

naa5 joeng6 mong4 jyu4 tung4 waa6 bun1 dik1 fan1 lai5

naa5 fung1 gwong1 jau4 jyu4 zoi6 ngaan5 cin4 cung4 loi4 zau2 bat1 zeon3 dik1 gaau1 tong4

ho2 bat1 ho2 穿cyun1 hei2 gaa3 zong1 daai6 lou6 soeng5 jam4 ngo5 cong2 dong6

hou2 dung1 西sai1 taa1 bat1 oi3 hon1 zau6 hok6 zaap6 zi6 ngo5 jan1 soeng2

gai3 zuk6 mong4 jing4 nang4 bei2 san1 niong4 hou2 hon1

faa3 hei2 zong1 mou4 jan4 mong6 gin3 jing4 jin4 nang4 sim2 sim2 faat3 gwong1 zoi3 sing4 fong3

joek6 jin4 si6 hau6 fui3 jan1 taa1 naa5 joeng6 kong4

waan4 ho4 bit1 dang2 taa1 jat1 man5        heoi2 dou1 gwong1        jyun4 loi4 zi6 oi3        ceoi4 si4 nang4 bei2 taa1 ngaan5 gwong1        gaang1 noi6 hon1

gaang1 noi6 hon1        bei2 lyun5 oi3        gaang1 noi6 hon1

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~