gung1 tung4 gaa1 jyun4

go1 sau2 waa4 jyu5 kwan4 sing1

zok3 ci4 hoeng3 syut3 怀waai4 /zok3 guk1 dang6 zi3 wai5

teoi1 hoi1 sam1 coeng1 dik1 sai3 gaai3 gaang1 daai6

cin4 min6 fung1 ging2        dou1 ho2 ji5 jap6 怀waai4

teoi1 hoi1 sam1 coeng1 dik1 sai3 gaai3 gaang1 daai6

It looks so brightIt looks so bright

Never felt so rightNever felt so right

Now this is my lifeNow this is my life

ngo5 mun4 cit3 gai3 zi6 gei2 dik1 gaa1 jyun4

gok3 sik1 bat1 tung4 jin5 hou2 zi6 gei2 dik1 mei6 loi4

cong1 gin3 jiu1 kaau3 nei5 jyu4 ngo5 gan1 taa1

mong4 怀waai4 mei4 siu3 hon1 hon1 sam1 zung1 jyun6 mong6 dik1 gaa1

joeng6 ngo5 mun4 jat1 hei2 kwai4 sau2 zeoi1 cam4 jat1 go3 mung6

jau5 do1 daai6 bat1 tung4 dou1 zoi6 tung4 jat1 pin3 tin1 hung1

zik1 使si2 do1 siu2 dik1 fung1 jyu5 jau5 nei5 jau5 gam2 dung6

nei5 jyu4 ngo5 sam1 zung1 dou1 wui6 dung2

teoi1 hoi1 sam1 coeng1 dik1 sai3 gaai3 gaang1 daai6

cin4 min6 fung1 ging2        dou1 ho2 ji5 jap6 怀waai4

teoi1 hoi1 sam1 coeng1 dik1 sai3 gaai3 gaang1 daai6

It looks so brightIt looks so bright

Never felt so rightNever felt so right

Now this is my lifeNow this is my life

cin4 fong1 dik1 lou6 cung1 mun5 nang4 loeng4

seoi1 jiu1 nei5 ngo5 dik1 sam1 wing5 jyun5 lin4 zoi6 jat1 hei2

ngo5 mun4 jung6 oi3 baa2 hang6 fuk1 cyun4 bo3 hoi1

tiu1 zin3 mou4 haan6 ho2 nang4 dik1 mei6 loi4

We are ready to flyWe are ready to fly

fun1 jing4 lei4 dou3 daai6 waan1 kuei1

mei5 hou2 koi2 zoeng1 loi4 tung4 lei5 soeng2 jat1 cai4 gai3 zuk6 heoi2 zeoi1

Keeping the dream aliveKeeping the dream alive

Far from the one that startedFar from the one that started

It\'s my life my futureIt\'s my life my future

I hope you'll be a part of itI hope you'll be a part of it

Sing itSing it

joeng6 ngo5 mun4 jat1 hei2 hin1 sau2 zeoi1 cam4 jat1 go3 mung6

jau5 do1 daai6 bat1 tung4 dou1 zoi6 tung4 jat1 pin3 tin1 hung1

zik1 使si2 do1 siu2 dik1 fung1 jyu5 jau5 nei5 jau5 gam2 dung6

nei5 jyu4 ngo5 sam1 zung1 dou1 wui6 dung2

teoi1 hoi1 sam1 coeng1 dik1 sai3 gaai3 gaang1 daai6

cin4 min6 fung1 ging2        dou1 ho2 ji5 jap6 怀waai4

teoi1 hoi1 sam1 coeng1 dik1 sai3 gaai3 gaang1 daai6

It looks so brightIt looks so bright

Never felt so rightNever felt so right

Now this is my lifeNow this is my life

wo4 nei5 wo4 ngo5 tung4 waan5 sau2

tung4 lok6 tung4 zeoi6 dou3 wing5 gau2

We love we live we see the lightWe love we live we see the light

Now this is my lifeNow this is my life

wo4 nei5 wo4 ngo5 tung4 waan5 sau2

tung4 lok6 tung4 zeoi6 dou3 wing5 gau2

We love we live we see the lightWe love we live we see the light

Now this is my lifeNow this is my life

wo4 nei5 wo4 ngo5 tung4 waan5 sau2

tung4 lok6 tung4 zeoi6 dou3 wing5 gau2

We love we live we see the lightWe love we live we see the light

Now this is my lifeNow this is my life

wo4 nei5 wo4 ngo5 tung4 waan5 sau2

tung4 lok6 tung4 zeoi6 dou3 wing5 gau2

We love we live we see the lightWe love we live we see the light

Now this is my lifeNow this is my life

jau5 di1 ye5 hai6 m4 saai3 gong2 daai6 gaa1 sam1 ziu3

daai6 waan1 kuei1 gaan2 zik6 tung4 jat1 go3 sam1 tiu3

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~