cung1 cung1 naa5 nin4 (( jyut6 jyu5 baan2 ))

go1 sau2 haa6 hei1 -Aya-Aya

zok3 ci4 tou1 tou1 geoi1 si6 /zok3 kuk1 loeng4 kiu4 baak3

cung1 cung1 dong1 nin4 si6 nei5        ciu2 ciu2 dai1 tau4 bit6 heoi3        bat1 on1 sam1 do1 daa2 ziu3 min6

zoi3 gin3 zoi3 naan4 jyu6 gin3        jik1 hei2 cing1 sik1 ji1 jin4        fai1 zi1 bat1 zau2 dik1 ziu3 pin3

cung1 cung1 dong1 nin4 si6 ngo5        siu2 sam1 bou2 lau4 si6 线sin3        mei6 jyu6 liu6 king1 faan1 gwaa3 nim6

jyu5 dim2 ji5 zim1 湿sap1 ngaan5 lim4


dong1 tin1 zan1 dik1 siu3 jung4 faa3 bing1 git3 wu4 min6

jat1 fan1 zung1 jat1 bui3 zi2 saat3 naa5 wing5 gau2 dik1 gyun3 lyun5

dong1 cing1 ceon1 dik1 nok6 jin4 gin3 zing3 liu5 gwong1 jam1 bin3 cin1

zap1 zi2 zi1 sau2 dik1 joek3 sai6        jau4 seoi4 loi4 sat6 cin5


mong4 jin4 pin3 dyun6 wing5 mei6 ho2 hang6 min5

cing1 gip3 dik1 lim5 ho2 cung4 jin6

fut3 bit6 naa5 jat6 naa5 nin4        soeng1 hon3 soeng1 deoi3 bat1 jim3

min4 min4 coeng4 je6 sik1 taai3 dyun2

wui4 tau4 zoi3 mong6 jaa5 mei6 bit1 hon3 穿cyun1

kuk1 zit3 waang4 syu6 sau2 sam1 线sin3

jiu3 zin2 zam2 zin2 dak1 tyun5        jyun4 cyun4 zi6 hei1 dik1 gwai2 bin6

syut3 jat1 cai3 gwai1 jyu1 zok6 tin1

gei3 jik1 koek3 si3 ji3 maan6 jin4


cung1 cung1 dong1 nin4 wun6 siu3        zi2 jan1 dong1 si4 nin4 siu3        faa1 hoi1 faa1 fei1 sam1 gang3 lyun6

co3 deoi3 jyu5 seoi4 gung6 deoi3        hoi2 fu1 saan1 bang1 zeoi1 ceoi4        zeoi1 jik1 zung1 zi2 dak1 seoi3 pin3

cung1 cung1 dong1 nin4 faan6 co3        tin1 hung1 fat1 ji4 loek6 gwo3        wo4 zoek6 git3 taa1 dik1 wo4 jin4

taan3 sik1 zok3 bit6 dei6 ping4 min6


bat1 gam1 sam1 gwai1 heoi3 taan4 zau3 aa2 jyu5 kam4 gin6

cat1 hak1 zung1 dim2 soeng5 jin1 zik6 mok6 jing4 jiu5 jyu1 ji5 bin1

bat1 jan5 sam1 dong1 geng3 tau4 sou3 syut3 zok3 gu2 lou5 kiu4 dyun6

gaan2 daan1 dik1 jat1 sing1 gou3 baak6        ho4 si4 loi4 jyu6 jin5


mong4 jin4 pin3 dyun6 wing5 mei6 ho2 hang6 min5

cing1 gip3 dik1 lim5 ho2 cung4 jin6

fut3 bit6 naa5 jat6 naa5 nin4        soeng1 hon3 soeng1 deoi3 bat1 jim3

min4 min4 coeng4 je6 sik1 taai3 dyun2

wui4 tau4 zoi3 mong6 jaa5 mei6 bit1 hon3 穿cyun1

kuk1 zit3 waang4 syu6 sau2 sam1 线sin3

jiu3 zin2 zam2 zin2 dak1 tyun5        mou4 kung4 mou4 zeon6 dik1 gwaa3 hin1


jyu4 nang4 faat3 jin6 seoi3 jyut6 dik1 sin6 bin3

sam1 leoi5 hei1 kei3 ho2 jyu4 jyun6

haai6 hau6 mau5 jat6 mau5 nin4        jung2 pou5 ceoi2 nyun5 cin1 pin3

naan4 tou4 hon4 je6 fung1 syut3 tin1

wui4 tau4 zoi3 mong6 jaa5 mei6 bit1 hon3 穿cyun1

tyun4 jyun4 lei4 bit6 dik1 gaau1 zin3

zung3 使si2 fan1 hoi1 han2 jyun5        gwo3 wong5 pin3 hak1 fan1 jung2 jin6

gip3 fu2 hoeng3 bak1 fung1 leoi5 jin1

paan3 ho2 zoi3 zuk6 zip3 cin4 jyun4

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~