tou4 faa1 hoi1

go1 sau2 jan1 nei4        lo4 man4

zok3 ci4 wong4 /zok3 guk1 gu3 gaa1 fai1

neoi5 :: tou4 faa1 hoi1        hoi1 dak1 ceon1 faa1 jaa5 siu3

siu3 jing2 piu1        piu1 sung3 hang6 fuk1 lok6 jiu4

jiu4 go1 hing1

naam4 :: hing1 hing1 hoeng2 sam1 kuk1

neoi5 :: kuk1 kuk1 faa1 ging3 ciu2

naam4 :: ciu2 sing1 soeng1 deoi3 siu3

neoi5 :: siu3 ceon1 fung1        naam4 :: fung1

hap6 :: fung1 nyun5 zoeng6 ngo5 cing4        ci1 ci1 zeoi3 liu5

naam4 :: niu5 jyu5 fun1 jan1

neoi5 :: jan4 ji4 ci5 niu5

naam4 :: jan4 ji4 ci5 naa5 soeng1 fei1 niu5

neoi5 :: jiu4 jiu4 lok6 lok6

naam4 :: jiu4 jiu4 lok6 lok6 sam1 soeng1 ziu3

hap6 :: ziu3 gin3 sam1 ham2 zung1        cung4 cung4 mei5 jyu4 miu6

jung2 ceot1 sam1 hiu3

hap6 :: tou4 faa1 hoi1        hoi1 dik1 sam1 faa1 jaa5 siu3

naam4 :: siu3 ceon1 fung1

neoi5 :: fung1 nyun5 zoeng6 ngo5 cing4

hap6 :: ci1 ci1 zeoi3 liu5

jiu4 go1 hing1

naam4 :: hing1 hing1 hoeng2 sam1 kuk1

neoi5 :: kuk1 kuk1 faa1 ging3 ciu2

naam4 :: ciu2 sing1 soeng1 deoi3 siu3

neoi5 :: siu3 ceon1 fung1        naam4 :: fung1

hap6 :: fung1 nyun5 zoeng6 ngo5 cing4        ci1 ci1 zeoi3 liu5

naam4 :: niu5 jyu5 fun1 jan1

neoi5 :: jan4 ji4 ci5 niu5

naam4 :: jan4 ji4 ci5 naa5 soeng1 fei1 niu5

neoi5 :: jiu4 jiu4 lok6 lok6

naam4 :: jiu4 jiu4 lok6 lok6 sam1 soeng1 ziu3

hap6 :: ziu3 gin3 sam1 ham2 zung1        cung4 cung4 mei5 jyu4 miu6

jung2 ceot1 sam1 hiu3

hap6 :: tou4 faa1 hoi1        hoi1 dik1 sam1 faa1 jaa5 siu3

naam4 :: siu3 ceon1 fung1

neoi5 :: fung1 nyun5 zoeng6 ngo5 cing4

hap6 :: ci1 ci1 zeoi3 liu5

fung1 nyun5 zoeng6 ngo5 cing4

ci1 ci1 zeoi3 liu5

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~