jat1 gaa1 jat1 kek6 coeng4 baan2

go1 sau2 AGA &AGA & lei5 hang6 ngai4

zok3 ci4 lam4 joek6 ning4 /zok3 kuk1 AGAAGA

pong4 baak6 zou6 gan2 me1 ye5 aa3

nei5 zi1 m4 zi1

zeoi3 gan6 jau5 jat1 bou6 hou2 do1 jan4 tai4 hei2 ge3 hei3

ngo5 tai2 zo2 ngo5 gok3 dak1 nei5 dou1 wui6 zung1 ji3

m4 zi1 dim2 gaai2 dong1 hei3 jyun6 am3 dang1 go3 zan6

ngo5 gok3 dak1 nei5 hai2 fu6 gan6        lau4 zyu6 hei3 fei1

zoeng1 loi4 ngo5 dei2 jyu6 dou3

zau6 ho2 ji5 zi1 dou6 ngo5 tung4 nei5 jau5 mou5

tung4 jat1 si4 gaan3 heoi3 gwo3 tung4 jat1 go3 dei6 fong1


jat1 nap1 saa1 sam3 zeon3 long6 maan6 hang4 ho4

jat1 zi1 faa1 han2 hei1 mong6 git3 gwo2

mui5 go3 hot3 mong6 jyu5 bun6 leoi5 jat1 fo2


jat1 nap1 sing1 jiu1 pok3 hoeng3 hou6 hon6 ngan4 ho4

jat1 si1 jin1 dou1 ce1 mong6 oi3 fo2

mei5 lai6 git3 guk6 koek3 mut6 jau5 gei2 do1


zeoi3 hei1 kei3 dik1 naa6 jat1 go3        sam1 ji4 ze2 jat1 go3

cam4 cam4 zaau2 zaau2 wai6 ho4 dou1 zaau2 bat1 dou3

wai6 ho4 jau5 mou4 zeon6 gu1 fu2 dik1 daan1 sou3

hap6 ji3 dik1        wing5 jyun5 zeoi3 naan4 jung2 pou5

mei6 gin3 dou3 daap3 on3 dik1 king1 mou6

wo4 bun6 leoi5 mou4 noi6 wing5 jyun5 caa1 bun3 bou6

(You always be in my heart)(You always be in my heart)

sing4 sing4 han2 han2 kei4 kau4 tin1 zyu2 zi1 dou6

kei4 mong6 wui6 sing4 zau6 soeng1 lyun5 dik1 soeng1 sou3

jyu6 gin3 dik1        wong5 wong5 ji5 wai6 zaau2 dou3

jau6 faa3 zok3 pok3 sok3 dik1 jin1 mou6

jyun4 fan6 ci5 jyun4 fan6 ci5 mai4 liu5 lou6


pong4 baak6 jau5 jan4 waa6 sai3 gaai3 hou2 sai3

gam3 dim2 gaai2 gam3 noi6 ngo5 dei2 dou1 mou5 jyu6 gwo3

ngo5 mong6 ceot1 coeng1 hau2        gok3 dak1 go3 sai3 gaai3 hou2 daai6

jyu4 gwo2 zan1 hai2 bei2 ngo5 gin3 dou3 nei5

hei1 mong6 nei5 ho2 ji5 bei2 jat1 fan6 zung1 ngo5

ngo5 jau5 hou2 do1 ye5 soeng2 tung4 nei5 gong2

daan6 hai2 ngo5 jau6 m4 zi1 dim2 gong2 hou2

bat1 gwo3 hou2 coi2        ngo5 zung6 mei6 jyu6 dou3 nei5


ze2 jat1 go3

cam4 cam4 zaau2 zaau2 wai6 ho4 dou1 zaau2 bat1 dou3

wai6 ho4 jau5 mou4 zeon6 gu1 fu2 dik1 daan1 sou3

hap6 ji3 dik1        wing5 jyun5 zeoi3 naan4 jung2 pou5

mei6 gin3 dou3 daap3 on3 dik1 king1 mou6

wo4 bun6 leoi5 mou4 noi6 wing5 jyun5 caa1 bun3 bou6

(You always be in my heart)(You always be in my heart)

sing4 sing4 han2 han2 kei4 kau4 tin1 zyu2 zi1 dou6

kei4 mong6 wui6 sing4 zau6 soeng1 lyun5 dik1 soeng1 sou3

jyu6 gin3 dik1        wong5 wong5 ji5 wai6 zaau2 dou3

jau6 faa3 zok3 pok3 sok3 dik1 jin1 mou6

seoi4 jau6 wui6 wing4 hang6 dou3        tou4 lei4 fong1 dou2


naa5 paa3 oi3 cing4 ze2 hyun1 tou3

zaau2 jat1 cin1 ci3 zou2 maan5 wui6 jyu6 dou3

Oh no noOh no no

ngo5 seon3 ngo5 nang4 gau3 zaau2 dou3

ngo5 seon3 ngo5 nang4 gau3 zaau2 dou3

Oh yeah no noOh yeah no no


pong4 baak6 ngo5 zeoi3 soeng2 nei5 zi1 dou6

hai2 ni1 go3 sai3 gaai3 soeng6

jau5 jat1 go3 jan4 wan3 gan2 nei5        dang2 gan2 nei5

keoi5 tung4 nei5 heoi3 gwo3 tung4 jat1 go3 dei6 fong1

zung1 ji3 tung4 jat1 bou6 hei3

siu3 tung4 jat1 go3 siu3 wai6        haam3 tung4 jat1 go3 ngaan5 leoi6 wai6

tung4 joeng6 hai2 dou6 sam2 gan2        nei5 hai2 m4 hai2 dou6 aa3

kei4 sat6        jau5 mou5 ni1 go3 jan4

gan1 bun2 jau5 mou5 ni1 DD ye5 ge3 ni1

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~