paa3 haak1

go1 sau2 zau1 waa4 gin6

zok3 ci4 zau1 waa4 gin6 /zok3 kuk1 zau1 waa4 gin6

jyu4 seoi4 tau4 dou1 syut3 jiu1 gai3 zuk6 heoi3

jyu4 ling4 wan4 huk1 liu5 jaa5 siu3 haa5 heoi3

mau5 maan5 ngo5 gaa2 使si2 baak3 bat1 dak1 ze5 bun1

cing2 bat1 joeng6 ngo5 fong3 zung1 heoi3 sam1 seoi3

jyu4 joeng4 jin4 bat1 fui3 co3 liu5 waak6 deoi3

jyu4 pei4 lou4 使si2 ngo5 bin3 liu5 mut6 ceoi3

mau5 maan5 ngo5 gaa2 使si2 baak3 bat1 dak1 ze5 bun1

paan3 nei5 wui6 gan2 gan2 dik1 jat1 zoi3 ji1 wui1 ngo5 keoi1

gu1 daan1 dik1 sam1 paa3 haak1

haak1 am3 lei5 wui6 gok3 mung6 seoi3

ngo5 paa3 jiu1 zoi3 heoi3 min6 deoi3

cat1 haak1 lei5 jat1 deoi3 bing1 laang5 hung1 heoi1

gu1 daan1 dik1 sam1 paa3 haak1

jan4 pui4 wui4 haak1 am3 lei5 sam1 gaang1 leoi4

jan4 pui4 wui4 cat1 haak1 zung1 sam1 wui6 fui1

cing2 bat1 jiu1 gou3 sou3 ngo5 syut3

so2 zeoi1 bat1 deoi3        so2 zeoi1 bat1 deoi3


jyu4 seoi4 tau4 dou1 syut3 jiu1 gai3 zuk6 heoi3

jyu4 ling4 wan4 huk1 liu5 jaa5 siu3 haa5 heoi3

mau5 maan5 ngo5 gaa2 使si2 baak3 bat1 dak1 ze5 bun1

cing2 bat1 joeng6 ngo5 fong3 zung1 heoi3 sam1 seoi3

jyu4 joeng4 jin4 bat1 fui3 co3 liu5 waak6 deoi3

jyu4 pei4 lou4 使si2 ngo5 bin3 liu5 mut6 ceoi3

mau5 maan5 ngo5 gaa2 使si2 baak3 bat1 dak1 ze5 bun1

paan3 nei5 wui6 gan2 gan2 dik1 jat1 zoi3 ji1 wui1 ngo5 keoi1

gu1 daan1 dik1 sam1 paa3 haak1

haak1 am3 lei5 wui6 gok3 mung6 seoi3

ngo5 paa3 jiu1 zoi3 heoi3 min6 deoi3

cat1 haak1 lei5 jat1 deoi3 bing1 laang5 hung1 heoi1

gu1 daan1 dik1 sam1 paa3 haak1

jan4 pui4 wui4 haak1 am3 lei5 sam1 gaang1 leoi4

jan4 pui4 wui4 cat1 haak1 zung1 sam1 wui6 fui1

cing2 bat1 jiu1 gou3 sou3 ngo5 syut3

so2 zeoi1 bat1 deoi3        so2 zeoi1 bat1 deoi3


zau6 zoi6 naa5 go3 taai3 laang5 laang5 je6 lei5

cing2 bat1 jiu1 gong2 bing1 mut6 lik6 loeng4 tai2 wui6

zau6 zoi6 naa5 go3 taai3 laang5 laang5 je6 lei5

cing2 baa2 nei5 sam1 zoeng1 hoi1 bit6 wai4 bou2 leoi5

zau6 zoi6 naa5 go3 taai3 laang5 laang5 je6 lei5

cing2 bat1 jiu1 zeon2 heoi2 zik6 mok6 dei6 jan5 leoi6

zau6 zoi6 naa5 go3 taai3 laang5 laang5 je6 lei5

cing2 kap1 ngo5 gong2 jat1 sing1 mei6 loi4 jat1 hei2 heoi3 zeoi1

jat1 hei2 heoi3 zeoi1

gu1 daan1 dik1 sam1 paa3 haak1

haak1 am3 lei5 wui6 gok3 mung6 seoi3

ngo5 paa3 jiu1 zoi3 heoi3 min6 deoi3

cat1 haak1 lei5 jat1 bun1 mok6 ming4 hung1 heoi1

gu1 daan1 dik1 sam1 paa3 haak1

jan4 pui4 wui4 haak1 am3 lei5 sam1 gaang1 leoi4

jan4 pui4 wui4 cat1 haak1 zung1 sam1 wui6 fui1

cing2 bat1 jiu1 gou3 sou3 ngo5 syut3

so2 zeoi1 bat1 deoi3        so2 zeoi1 bat1 deoi3

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~