jyu6 gin3 nei5

go1 sau2 au1 joeng4 耀jiu6 jing4

zok3 ci4 saam1 bun2 muk6 /zok3 kuk1 sou1 gaa1 joeng4

cang4 zoi6 oi3 lyun5 zung1 seoi1 dou2 han2 han2 tung3 gwo1

kong4 fung1 daai3 jyu5 zim1 湿sap1 ngo5

jyu4 gu1 jin1 naa5 joeng6 mou4 zo6

min6 deoi3 cat1 haak1 seoi4 jan4 bat1 hoi6 paa3 gwo1

paan3 jau5 zung2 zan1 zi3 deoi3 doi6 ngo5

giu3 laang5 dik1 sam1 lei5 zung2 zoek3 fo2

cung4 soeng1 sik1 jat1 tin1 san1 ceot1 soeng1 sau2 heoi3 fan1 miu5 bei3 wu6 ngo5

paan3 jyu4 nei5 jat6 hau6

joeng6 ze5 oi3 mou4 kung4 gaang1 do1

jyu1 zyun2 gok3 jyu6 gin3 nei5

daai3 ngo5 tou4 lei4 tung3 bei1

cung1 ging2 zung1 naa5 joeng6 mei5

ci3 ngo5 mou4 kung4 ging1 hei2

zoeng6 zyut3 pui3 jat1 hei2 sing1 gwo1 jyun4 mei5

zi2 soeng2 soeng1 jung2 dou3 haa5 sai3 gei2

jiu1 pou5 zoek3 nei5 zik6 dou3 zyun1 hei1

wan1 hing1 faai3 lok6 ming4 gei3 mui5 ci3 jing4 nang4 cyu1 hei2

faa1 gwong1 jat1 sai3 wan6 hei3

jyu4 nei5 tung4 haang4 gou1 fei1

zoi6 zuk6 sai3 dong1 zung1

bat1 se2 bat1 hei3

joek6 jiu1 fu1 kap1

ngo5 zi1 dou6

nei5 wui6 si6 joeng5 hei3

min6 deoi3 cat1 haak1 seoi4 jan4 bat1 hoi6 paa3 gwo1

paan3 jau5 zung2 zan1 zi3 deoi3 doi6 ngo5

giu3 laang5 dik1 sam1 lei5 zung2 zoek3 fo2

cung4 soeng1 sik1 jat1 tin1 san1 ceot1 soeng1 sau2 heoi3 fan1 miu5 bei3 wu6 ngo5

paan3 jyu4 nei5 jat6 hau6

joeng6 ze5 oi3 mou4 kung4 gaang1 do1

jyu1 zyun2 gok3 jyu6 gin3 nei5 daai3 ngo5 tou4 lei4 tung3 bei1

cung1 ging2 zung1 naa5 joeng6 mei5

ci3 ngo5 mou4 kung4 ging1 hei2

zoeng6 zyut3 pui3 jat1 hei2 sing1 gwo1 jyun4 mei5

zi2 soeng2 soeng1 jung2 dou3 haa5 sai3 gei2

jiu1 pou5 zoek3 nei5 zik6 dou3 zyun1 hei1

wan1 hing1 faai3 lok6 ming4 gei3 mui5 ci3 jing4 nang4 cyu1 hei2

faa1 gwong1 jat1 sai3 wan6 hei3

jyu4 nei5 tung4 haang4 gou1 fei1

zoi6 zuk6 sai3 dong1 zung1

bat1 se2 bat1 hei3

joek6 jiu1 fu1 kap1

ngo5 zi1 dou6

nei5 wui6 si6 joeng5 hei3

naa1 go3 wai5 daai6 jaa5 mut6 faat3 heoi3 bei2

daai3 soeng5 mou4 ming4 zi2 gam2 gik1 zung1 jyu1 wing4 hang6 jat1 hei2

gung1 deoi3 ci2 sang1 wing5 jyun5 si6 nei5

bei2 ci2 zan1 sik1 dung6 jan4 tim4 mei6

naa5 wui6 si6 hang4 gau2 fuk1 hei3

jyu1 zyun2 gok3 jyu6 gin3 nei5 daai3 ngo5 tou4 lei4 tung3 bei1

cung1 ging2 zung1 naa5 joeng6 mei5

ci3 ngo5 mou4 kung4 ging1 hei2

zoeng6 zyut3 pui3 jat1 hei2 sing1 gwo1 jyun4 mei5

zi2 soeng2 soeng1 jung2 dou3 haa5 sai3 gei2

jiu1 pou5 zoek3 nei5 loi4 se2 cyun4 kei4

wan1 hing1 faai3 lok6 ming4 gei3 mui5 ci3 jing4 nang4 cyu1 hei2

faa1 gwong1 jat1 sai3 wan6 hei3

jyu4 nei5 tung4 haang4 gou1 fei1

zoi6 zuk6 sai3 dong1 zung1

bat1 se2 bat1 hei3

joek6 jiu1 fu1 kap1

ngo5 zi1 dou6

nei5 wui6 si6 joeng5 hei3

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~