sip3 si6 ling4 dou6

go1 sau2 zoeng1 ging3 hin1

zok3 ci4 pun1 jyun4 loeng4 /zok3 guk1 ze6 git6

zik1 syut3 sap6 do1 ce2 ji5 si6 cam4 soeng4 si6

faai3 lok6 ji5 cong1 baak6 ho4 jat6 git3 bing1 ngo5 bat1 zi1

kap1 nei5 ngo5 dik1 oi3

seoi4 liu6 ze2 tai2 wan1 ging2 dang2 bat1 dou3 haa5 ci3

jung2 zoek3 nei5 gaang1 bing1 dung3 gaang1 mei6 ting4 zi2

jyun6 ngo5 nung4 nung4 dik1 jit6 oi3

zyu3 jap6 mut6 kung4 zeon2 hon4 lau4 bing1 hoi2

使si2 nei5 fuk1 jin4 zau6 zoeng6 seoi6 fo2 saan1 sou1 sing1 gwo1 loi4

jung4 ngaam4 ci5 faa1 saan2 hoi1

seoi4 jaa5 gong2 hei3 hau6 wui4 nyun5 jyun4 loi4 si6 laang5 zoi6 cing4 tin1

kau4 joeng6 ngo5 ze3 dei6 kau4 gou1 wan1

giu3 ze2 dyun6 cing4 tou4 lei4 bing1 dim2

kau4 ngo5 ho2 tau1 ceoi2 can4 sai3 jat1 cai3 nyun5

heoi2 baa2 nei5 bing1 fung1 dik1 mei5 lai6 cung4 jin6 jyu1 ze2 tin1

zam2 mo1 fong1 ho2 giu3 oi3 cung4 jin4

cung4 ling4 dou6 zoi3 hei2 sing1 hoeng3 mei6 loi4 gaang1 wan1 nyun5

zik1 syut3 sap6 do1 ce2 bat1 si6 bun3 tin1 si6

faai3 lok6 ji5 cong1 baak6 ho4 jat6 git3 bing1 ngo5 bat1 zi1

kap1 nei5 ngo5 dik1 oi3

seoi4 liu6 ze2 tai2 wan1 ging2 dang2 bat1 dou3 haa5 ci3

jung2 zoek3 nei5 gaang1 bing1 dung3 gaang1 mei6 ting4 zi2

ngo4 seoi4 jaa5 gong2 hei3 hau6 wui4 nyun5 jyun4

loi4 si6 laang5 zoi6 cing4 tin1

kau4 joeng6 ngo5 ze3 dei6 kau4 gou1 wan1

giu3 ze2 dyun6 cing4 tou4 lei4 bing1 dim2

kau4 ngo5 ho2 tau1 ceoi2 can4 sai3 jat1 cai3 nyun5

heoi2 baa2 nei5 bing1 fung1 dik1 mei5 lai6 cung4 jin6 jyu1 ze2 tin1

zam2 mo1 fong1 ho2 giu3 oi3 cung4 jin4

cung4 ling4 dou6 zoi3 hei2 sing1 hoeng3 mei6 loi4 gaang1 wan1 nyun5

zau6 syun3 dei6 kau4 fan4 siu1 sing1 fo2 faa3 sing4 can4 hiu1

oi3 jaa5 si6 sing4 cyun4 liu5 zoeng1 bat1 zoi3 dung6 jiu4

zau6 syun3 mung6 jan4 mei4 siu2 zi2 soeng2 cung4 sap6 mei4 siu3

jaa5 jiu1 zoi6 ling4 dou6 lei5 baa2 wan1 nyun5 soeng5 diu6

ngo4 seoi4 jaa5 gong2 hei3 hau6 wui4 nyun5

jyun4 loi4 si6 laang5 zoi6 cing4 tin1

kau4 joeng6 ngo5 ze3 dei6 kau4 gou1 wan1

giu3 ze2 dyun6 cing4 tou4 lei4 bing1 dim2

kau4 ngo5 ho2 tau1 ceoi2 can4 sai3 jat1 cai3 nyun5

heoi2 baa2 nei5 bing1 fung1 dik1 mei5 lai6 cung4 jin6 jyu1 ze2 tin1

zam2 mo1 fong1 ho2 giu3 oi3 cung4 jin4

cung4 ling4 dou6 zoi3 hei2 sing1 hoeng3 mei6 loi4 gaang1 wan1 nyun5

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~