oi3 si6 zeoi3 daai6 kyun4 lei6

go1 sau2 zeng6 zung1 gei1

zok3 ci4 haa6 zi3 /zok3 guk1 lei5 hon3 man4

ho2 bat1 ho2 jyu4 nei5 fong3 daam2 hei1 hei3

mong4 diu6 jat6 jyu4 je6 naa5 se1 haan6 kei4

bat1 gun2 san1 bin1 gei1 do1 mou4 liu4 dou6 lei5

sau2 to1 sau2 jyu4 nei5 jin5 ceot1 hou2 hei3

jau4 haang4 zik6 dou3 je6 maan5 do1 cai1 mei5

zaang1 ceoi2 ze2 jat1 ci3 zau2 gei1 cin1 baak3 lei5

沿jyun4 tou4 lau4 sam1 zoeng2 sam1 dik1 zi1 gok3 jaa5 zoek3 gan2

ngo5 jing6 ngo5 jing6 ngo5 oi3 dak1 taai3 gwo1 ban1

jan4 kwan4 zim1 gan6 soeng2 goi2 se2 nei5 ngo5 ming6 wan6

jam4 tin1 taap3 haa5 jik6 cin4 haang4 naa1 paa3 nei5 syut3 ngo5 tin1 zan1

pang4 ngo5 cit3 dai2 dik1 jung5 hei3 oi3 si6 zeoi3 daai6 kyun4 lei6

bat1 lei5 coeng4 min6 bat1 wai5 daai6 ngo5 gung1 nei5 ci2 zung1 tung4 jau4 saang1 sei2

waan4 jau5 naa1 jat1 cung4 git3 mei5 faa1 gwong1 jat1 cai3 zoi6 fu1 nei5

mut6 jau5 soeng2 gwo1 taai3 do1 ngo5 zi2 seoi1 jiu1 nei5

lou6 dou3 zeon2 tau4 jaa5 zi3 zi1 bat1 lei5

ning4 jyun6 wai4 oi3 zoek3 nei5 bat1 se2 hei3

zaang1 ceoi2 do1 jat1 ci3 ngo5 san1 bin1 jau5 nei5

沿jyun4 tou4 kei4 dou2 ci2 zung1 jat1 tin1 ngo5 wui6 mong6 dou3

nei5 si6 nei5 si6 ngo5 dik1 so2 jau5 taai3 dou6

mou4 cung4 jyu6 gou3 do1 guk1 zip3 mui5 dyun6 lou6

lou6 zung1 gei1 do1 dik1 hyun3 gou3 ngo5 paa3 ngo5 wui6 ting1 bat1 dou3

pang4 ngo5 cit3 dai2 dik1 jung5 hei3 oi3 si6 zeoi3 daai6 kyun4 lei6

bat1 lei5 coeng4 min6 bat1 wai5 daai6 ngo5 gung1 nei5 ci2 zung1 tung4 jau4 saang1 sei2

waan4 jau5 naa1 jat1 cung4 git3 mei5 faa1 gwong1 jat1 cai3 bit6 jim4 hei3

joek6 ji5 soeng2 gwo1 taai3 do1 ngo5 zi2 zi1 oi3 nei5

pang4 ngo5 cit3 dai2 dik1 jung5 hei3 oi3 si6 zeoi3 daai6 kyun4 lei6

bat1 lei5 coeng4 min6 bat1 wai5 daai6 ngo5 gung1 nei5 ci2 zung1 tung4 jau4 saang1 sei2

waan4 jau5 naa1 jat1 cung4 git3 mei5 faa1 gwong1 jat1 cai3 bit6 jim4 hei3

joek6 ji5 soeng2 gwo1 taai3 do1 ngo5 zi2 zi1 oi3 nei5

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~