zin3 si6

go1 sau2 can4 wai5 ting4

zok3 ci4 zau1 耀jiu6 fai1 /zok3 kuk1 can4 wun6 jan4

ning4 jyun6 daap6 jap6 gaak3 ming6 lou6        wai4 liu5 bat1 hang2 bei6 oi3 daa1 dou2

zau6 jiu1 jat1 zoeng1 san4 bei3 dik1 dou1        ling4 ngo5 sik1 dak1 wai4 nei5 bou6 dung6

sing4 noi6 bing1 mut6 sing1 lei6 lou6        wai4 liu5 hei2 fun1 bei6 oi3 ak1 dou2

zau6 jiu1 jat1 deng2 jyun4 mei5 dik1 mou6        ling4 ngo5 gam1 jyu1 zou6 nei5 jam4 mou6

mou6 him2 jik6 gai3 zuk6        jyu6 him2 jik6 gai3 zuk6

cung4 ci2 zau6 jung6        mou4 geoi6        ji6 zi6 wai4 ngo5 dong2 zin3

cing4 si2 jyut6 laang5 huk6        lik6 si2 jyut6 gei2 luk6

cung4 ci2 zau6 fung6 zoek3        waa4 lai6        ji6 zi6 wai4 nei5 dong1 zin3 si6

Go Go GoGo Go Go zik1 使si2 cung3 gik1 zoi3 dit3 dou2

沿jyun4 zoek3 mun6 guk6 zyun2 lyun6 guk6        daan6 ngo5 daam2 gam2 wo4 nei5 syu1 dou2

zau6 jau5 jat1 zung2 fu6 syut3 dik1 hou2        ling4 nei5 zung1 jyu1 wai4 ngo5 zi6 ngou6

mou6 him2 jik6 gai3 zuk6        jyu6 him2 jik6 gai3 zuk6

cung4 ci2 zau6 jung6        mou4 geoi6        ji6 zi6 wai4 ngo5 dong2 zin3

cing4 si2 jyut6 laang5 huk6        lik6 si2 jyut6 gei2 luk6

cung4 ci2 zau6 fung6 zoek3        waa4 lai6        ji6 zi6 wai4 nei5 dong1 zin3 si6

zau6 zoi6 cin4 min6 mou6 him2 jik6 gai3 zuk6        zau6 zoi6 cin4 min6 jyu6 him2 jik6 gai3 zuk6

zau6 zoi6 cin4 min6 cing4 si2 jyut6 laang5 huk6        zau6 zoi6 cin4 min6 lik6 si2 jyut6 gei2 luk6

To the left to the rightTo the left to the right

Face front attentionFace front attention

mou6 him2 jik6 gai3 zuk6        jyu6 him2 jik6 gai3 zuk6

cung4 ci2 zau6 jung6        mou4 ham6        ji6 zi6 wai4 ngo5 gaa1 min5

cing4 si2 jyut6 laang5 huk6        lik6 si2 jyut6 gei2 luk6

cung4 ci2 zau6 mong6 zoek3        sing4 baai6        ji6 zi6 wai4 oi3 hoi1 zin3

mou6 him2 jik6 gai3 zuk6        jyu6 him2 jik6 gai3 zuk6

cung4 ci2 zau6 jung6        mou4 geoi6        ji6 zi6 wai4 ngo5 dong2 zin3

cing4 si2 jyut6 laang5 huk6        lik6 si2 jyut6 gei2 luk6

cung4 ci2 zau6 fung6 zoek3        waa4 lai6        ji6 zi6 wai4 nei5 dong1 zin3 si6

ning4 jyun6 daap6 jap6 gaak3 ming6 lou6        wai4 liu5 bat1 hang2 bei6 oi3 daa1 dou2

zau6 jiu1 jat1 zoeng1 san4 bei3 dik1 dou1        ling4 ngo5 sik1 dak1 wai4 nei5 bou6 dung6

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~