sai3 bat1 loeng5 laap6

go1 sau2 ze6 on1 kei4

zok3 ci4 siu2 haak1 /zok3 kuk1 ze6 on1 kei4

Oh OhOh Oh

Oh OhOh Oh

Oh OhOh Oh

gwong1 jing2 deoi3 laap6        jan4 jyu4 gwai2 bing1 jyu4 caak6

san1 fan6 deoi3 laap6        ming4 am3 zoi6 deoi3 mong6        mut6 kyut3 zaak6

cin1 sik1 deoi3 laap6        sai6 jiu1 fan1 cing1 haak1 jyu4 baak6

si6 jyu4 fei1 zi1 gaan1        jiu5 jat1 waan1

seoi4 nang4 mong4 diu6 gaai3 haan6

zam2 gung1 cyun4        sai3 gaai3 ji5 ging1 fan1 caak3

seoi4 ho2 gung1 cyun4        pan4 kung4 jiu4 mong6 faat3 daat6

joeng4 gwong1 bat1 jung2 pou5 naa5 pin3 cat1 haak1

jau5 san4 sing3 便bin6 jau5 san4 gwaai3

jau5 sap6 ngok3 便bin6 jau5 sap6 gaai3

zing1 paai3 kyut3 bat1 zau2 waai1

waai1 fung1 zo6 coeng4 jyu1 faan2 paai3

jau5 seon4 git3 jik6 jau5 waai6

nei5 ngo5 ji5 fan1 hou2 daai2

jau6 wai4 sam6 mo1 zung1 seoi1 jiu1

fan1 ceot1 gou1 dai1 gim1 fan1 ceot1 sing1 baai6

Oh OhOh Oh

Oh OhOh Oh

Oh OhOh Oh

ngau1 dim2 pit3 naat6        mak6 jyu4 seoi2 zam2 caak3 waa4

bat1 fung1 kut3 daat6        jung4 faa3 zoek3 deoi3 laap6        wu6 zip3 naap6

haak1 zung1 jau5 baak6        baak6 lei5 jau5 haak1 zung1 jau5 baak6

jau4 jyu4 gong1 zi1 gaan1        san1 jat1 faan1

jung4 wo4 nang4 loeng4 gaai3 haan6

dou1 gung1 cyun4        sai3 gaai3 jau5 gei1 bun2 faat3

si4 hak1 gung1 cyun4        kau4 tung4 cyun4 ji6 git3 zaap6

joeng4 gwong1 han2 seoi1 jiu1 naa5 pin3 cat1 haak1

jau5 san4 sing3 便bin6 jau5 san4 gwaai3

jau5 sap6 ngok3 便bin6 jau5 sap6 gaai3

zing1 paai3 kyut3 bat1 zau2 waai1

waai1 fung1 zo6 coeng4 jyu1 faan2 paai3

jau5 seon4 git3 jik6 jau5 waai6

nei5 ngo5 ji5 fan1 hou2 daai2

jau6 wai4 sam6 mo1 zung1 seoi1 jiu1

fan1 ceot1 gou1 dai1 gim1 fan1 ceot1 sing1 baai6

OKOK jiu1 gaau3 loeng4 jiu1 paan1 ci2

jyu1 tin1 cing3 deoi3 bei2

jat1 saang1 zung1 tin1 tin1 jaa5 jiu1 bei2

siu2 jyu4 daai6        fu3 waak6 pan4        cau2 gan1 mei5

OKOK jau5 faai3 lok6 jau5 tung3 bei1

pin1 bat1 liu5 gaai2 saang1 sei2

Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah YeahYeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah

Oh OhOh Oh

jau5 fei4 sau3 coi4 jau5 jing4 taai3

jau5 sin6 ngok3 coi4 jau5 san4 taai3

bat1 jau1 zi2 dik1 zung1 baai2

jan6 juk6 zoek3 cin1 zung2 saang1 taai3

sai3 mei4 koek3 si6 wai5 daai6        gok3 ngaan5 gok3 faa1 gok3 gaai3

jau6 wai4 sam6 mo1 bat1 ho2 ji5

siu2 dim2 fan1 zaang1 siu2 dim2 pai1 pun3

hei2 fun1 tou2 jim1 bit6 jung6 goek3 jat1 caai2

Oh OhOh Oh

Oh OhOh Oh

Oh OhOh Oh

bat1 goi2 biu1 zeon2 goi2 bin3 sam1 taai3

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~