daai6 sing4 siu2 dung6

go1 sau2 ze6 on1 kei4

zok3 ci4 zau1 bok3 jin4 /zok3 guk1 zau1 bok3 jin4

zoi6 jyut6 toi4 lei5        mou5 zi2 soeng1 jung2

gaak3 bun3 saang1 gau2 bit6        cing4 zoi6 zip3 tung1

zeoi6 zoi6 jyun4 lei5        lou5 jung1 jat1 zung3

sai3 sou3 daai6 gaa1 kong3 zin3 si4        ngaang6 long5 jing1 jung5

cong2 hoi1 sam1 fei1 zaau2 ci3 laang5 zing6

wui6 gin3 dou3 san1 bin1 mun5 zoi2 cing4

ngaam4 gwik1 lei5 jik6 ho2 zaau2 dou3 mui4 gwai1 dik1        mei5 lai6 zung1 jing2

maau6 ci5 siu2 si6 cin1 zung2        cim4 fuk6 daai6 sing4 am3 dung6

jau5 hyut3 juk6 jau5 cing4 gam2        gan1 nei5 soeng1 tung1

zau6 syun3 saang1 wut6 ciu1 cung4        faan4 jau1 sat1 hung3

waan4 hon1 sei3 zau1 siu2 wu4 tung4        si6 wo1 sam1 dik1 zuk1 pung3

jyut6 kek6 paang4 lei5        lou5 gun1 coeng3 zung6

wo4 mun4 haa5 zi2 dai6        cam4 zeoi3 zung1

zoi6 mou6 jyun4 lei5        soeng5 hoeng1 ze2 zung3

怀waai4 nim6 daai6 fo2 lei5 gau3 jan4        sai6 zong3 dik1 jung5

cong2 hoi1 sam1 fei1 fong3 sung1 laang5 zing6

wui6 gin3 dou3 san1 bin1 zung2 jau5 cing4

faan4 hiu1 lei5 jik6 ho2 zaau2 dou3 jan4 sing3 dik1        mei5 lai6 zung1 jing2

maau6 ci5 siu2 si6 cin1 zung2        cim4 fuk6 daai6 sing4 am3 dung6

jau5 hyut3 juk6 jau5 cing4 gam2        gan1 nei5 soeng1 tung1

zau6 syun3 saang1 wut6 ciu1 cung4        faan4 jau1 sat1 hung3

waan4 hon1 sei3 zau1 siu2 wu4 tung4        si6 wo1 sam1 dik1 zuk1 pung3

zau6 hon1 siu2 si6 cin1 zung2        kei4 sat6 gik6 wai4 hung6 dung6

jau5 hyut3 juk6 jau5 cing4 gam2        gan1 nei5 soeng1 tung1

joeng6 oi3 gu2 dung6 fo2 zung2        jung4 gaai2 bing1 dung3

waan4 hon1 sei3 zau1 siu2 wu4 tung4        si6 wo1 sam1 dik1 zuk1 pung3

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~