jat1 gaa1 jat1

go1 sau2 AGA&AGA& lei5 hang6 ngai4

zok3 ci4 lam4 joek6 ning4 /zok3 guk1 AGAAGA

jat1 nap1 saa1 sam3 zeon3 long4 maan6 hang4 ho4

jat1 zi1 faa1 han2 hei1 mong6 git3 gwo2

mui5 go3 hot3 mong6 jyu4 bun6 leoi5 jat1 fo2

jat1 nap1 sing1 jiu1 pok3 hoeng3 hou6 hon6 ngan4 ho4

jat1 si1 jin1 dou1 ce1 mong6 oi3 fo2

mei5 lai6 git3 guk6 koek3 mut6 jau5 gei2 do1

zeoi3 hei1 kei3 dik1 naa5 jat1 go3        sam1 ji4 ze2 jat1 go3

cam4 cam4 zaau2 zaau2 wai4 ho4 dou1 zaau2 bat1 dou3

wai4 ho4 jau5 mou4 zeon2 gu1 fu2 dik1 daan1 sou3

hap6 ji3 dik1        wing5 jyun5 zeoi3 naan4 jung2 pou5

mei6 gin3 dou3 daap3 on3 dik1 king1 mou6

wo4 bun6 leoi5 mou4 noi6 wing5 jyun5 caa1 bun3 bou6

sing4 sing4 han2 han2 kei4 kau4 tin1 zyu2 zi1 dou6

kei4 mong6 wui6 sing4 zau6 soeng1 lyun5 dik1 soeng1 sou3

jyu6 gin3 dik1        wong5 wong5 ji5 wai4 zaau2 dou3

jau6 faa3 zok3 pok3 sok3 dik1 jin1 mou6

jyun4 fan1 ci5        mai4 liu5 lou6

jat1 zaan2 dang1 paan3 ziu3 gin3 zik6 mok6 haang4 jan4

jat1 gaan1 uk1 dou1 si1 nim6 mau5 gwan1

gwo1 haak3 paan3 mong6 wui6 jyu6 soeng5 gwaan1 sam1

mou4 zo6 si4 seoi1 jiu1 jat1 go3        zeoi1 kau4 ze2 jat1 go3

cam4 cam4 zaau2 zaau2 wai4 ho4 dou1 zaau2 bat1 dou3

wai4 ho4 jau5 mou4 zeon2 gu1 fu2 dik1 daan1 sou3

hap6 ji3 dik1        wing5 jyun5 zeoi3 naan4 jung2 pou5

mei6 gin3 dou3 daap3 on3 dik1 king1 mou6

wo4 bun6 leoi5 mou4 noi6 wing5 jyun5 caa1 bun3 bou6

sing4 sing4 han2 han2 kei4 kau4 tin1 zyu2 zi1 dou6

kei4 mong6 wui6 sing4 zau6 soeng1 lyun5 dik1 soeng1 sou3

jyu6 gin3 dik1        wong5 wong5 ji5 wai4 zaau2 dou3

jau6 faa3 zok3 pok3 sok3 dik1 jin1 mou6

seoi4 jau6 wui6 wing4 hang6 dou3 tou4 lei4 fong1 dou2

naa1 paa3 oi3 cing4 ze2 gyun6 tou3

zaau2 jat1 cin1 ci3 zou2 maan5 wui6 jyu6 dou3

Oh no noOh no no

ngo5 seon3 ngo5 nang4 gau3 zaau2 dou3

ngo5 seon3 ngo5 nang4 gau3 zaau2 dou3

Oh no noOh no no

hang4 ho4 saa1 sou3 seoi4 nang4 si1 sau2 zung1 lou5

waan4 si6 jau5 coeng4 bun6 jat1 hei2 dik1 soeng1 sou3

sai6 heoi2 dik1        co3 oi3 bin3 sing4 gu2 mou5

zau6 syun3 zyun1 zeon3 liu5 jyun1 wong2 lou6

mou4 fu6 nei5        haang4 co3 lou6

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~