coeng4 lou6 maan6 maan6 bun6 ngo5 cong2

go1 sau2 lam4 zi2 coeng4

zok3 ci4 wong4 /zok3 kuk1 gu3 gaa1 fai1

coeng4 lou6 maan6 maan6 bun6 nei5 cong2

daai3 jat1 san1 daam2 sik1 jyu4 jit6 coeng4

cam4 zi6 ngo5 mik6 zan1 cing4

ting4 bou6 cyu2 si6 zok3 gaa1 hoeng1

tau4 jap6 ming6 wan6 maan6 gip3 fo2

naa5 dak1 sat1 zam2 mo1 heoi2 loeng4

ci4 maa5 dong6 gong1 wu4

seoi4 wai4 wong5 si6 zoi3 gan2 zoeng1

gong1 wu4 zung1 ......

jing1 hung4 hon3 ........

hoi1 sam1 coeng3 ....(....( zi6 jau4 coeng3 ))

seoi4 si6 zeoi3 gou1 zeoi3 koeng4

ngo5 si6 seoi4

cung4 mei6 lei5 zuk6 sai3 jan1 bat1 jan1 soeng2

jing4 jap6 jat6 jyut6 maan6 lei5 fung1

siu3 jap1 cing1 fung1 sai2 ngo5 kong4

loi4 jat6 zeoi3 ngo6 siu1 jiu4

ning4 jyun6 sau3 sik6 ngo5 jing1 coeng1


music....music....

fong3 ngaan5 gong1 wu4

jing2 zan1 (( kok3 sat6 )) wan6 zoeng3

mou4 dyun1 baak6 si6 daa1 jat1 coeng4

ne1 go3 jiu1 zou6 daai6 go1

go3 go3 jiu1 zou6 wong4

gaau2 dou3 zing1 san4 gwai2 gam3 gan2 zoeng1

ngo5 ning4 jyun6 tung4 nei5 sei3 wai4 dong6

tin1 haak1 pui4 nei5 dou3 tin1 gwong1

tung4 faa1 gong2 gu2 tung4 jyu4 cung3 loeng4

dak1 haan4 gaa1 liu6 dan6 gai1 tong1

mong6 haa5 mou5 lam4 go3 go3 fung1 kong4

sei3 daai6 tin1 wong4 ngo5 dong1 keoi5 sei3 jan4 bong1

mou4 cing4 mou4 ji6 gim1 mou4 laap6 coeng4

ceot1 dou1 ceot1 gwan3 cung4 ceot1 maai4 coeng1

waa6 zi1 keoi5 gong1 wu4 dim2 gwai2 joeng6

coeng4 sing4 jau4 baa6 ngo5 dei2 jau4 coeng4 gong1

jat1 saang1 pui4 nei5 zou6 siu1 jiu4 bong1

jiu1 nei5 giu3 ngo5 zou6 paak3 to1 wong4

music...music...


tau4 jap6 ming6 wan6 maan6 gip3 fo2

naa5 dak1 sat1 zam2 mo1 heoi2 loeng4

ci4 maa5 dong6 gong1 wu4

seoi4 wai4 wong5 si6 zoi3 gan2 zoeng1

gong1 wu4 zung1 ......

jing1 hung4 hon3 ......

hoi1 sam1 coeng3 (( zi6 jau4 coeng3 ))

seoi4 si6 zeoi3 gou1 zeoi3 koeng4

ngo5 si6 seoi4 ??

cung4 mei6 lei5 zuk6 sai3 jan1 bat1 jan1 soeng2

jing4 jap6 jat6 jyut6 maan6 lei5 fung1

siu3 jap1 cing1 fung1 sai2 ngo5 kong4

loi4 jat6 zeoi3 ngo6 siu1 jiu4

ning4 jyun6 sau3 sik6 ngo5 jing1 coeng1

coeng4 lou6 ngo5 bun6 nei5 maan6 lei5 cong2

wing5 jyun5 zi1 sam1 sau2 zoi6 pong4

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~