bat1 soeng2 zoi3 gin3 min6

go1 sau2 ng4 jyun2 fong1

zok3 ci4 coi3 jat1 zi3 /zok3 guk1 joeng4 zan3 lung4

jyun4 zeon2 jau6 pung3 min6        gou3 bit6 naa5 tin1        jat1 zoeng1 lim5

cing4 waan4 mei6 got3 dyun3        ci5 zoi6 zok6 tin1        ging2 zoi6 jin6

oi3 si6 cung4 loi4 mou4 zan1 ji3        oi3 si6 cung4 loi4 mou4 ze1 jyun3

oi3 ling4 jan4 wai4 lau4 pin3 dyun6        kok3 pei4 gyun6

~~~~

bat1 soeng2 zoi3 gin3 min6        cung4 jyut6 sam1 syun1

wai4 paa3 ze2 fan6 cing4 jing4 jin4 to1 him3

dou3 zeoi3 hau6 mei6 nang4 zeon2 退teoi3 hau6        sam1 gaang1 syun1

~~~~

bat1 soeng2 zoi3 gin3 min6        tou4 bei6 sam1 jyun5

wai4 liu5 ze2 fan6 jyun4 maai4 cong4 wan1 nyun5

dou3 zeoi3 hau6 gam2 cing4 zeon2 bin3 gau6        jing1 fong3 sau2

~~~~~~

mong4 jin4 jau6 pung3 min6        oi3 sai6 ci5 jin1        ji5 mou4 jin4

ling4 lyun6 jau6 zoi6 jin6        ci5 zoi6 mau5 tin1        gam1 faat3 jin6

oi3 si6 cung4 loi4 mou4 zan1 ji3        oi3 si6 cung4 loi4 mou4 ze1 jyun3

oi3 ling4 jan4 wai4 lau4 pin3 dyun6        kok3 pei4 gyun6

~~~~

bat1 soeng2 zoi3 gin3 min6        cung4 jyut6 sam1 syun1

wai4 paa3 ze2 fan6 cing4 jing4 jin4 to1 him3

dou3 zeoi3 hau6 mei6 nang4 zeon2 退teoi3 hau6        sam1 gaang1 syun1

~~~~

bat1 soeng2 zoi3 gin3 min6        tou4 bei6 sam1 jyun5

wai4 liu5 ze2 fan6 jyun4 maai4 cong4 wan1 nyun5

dou3 zeoi3 hau6 gam2 cing4 zeon2 bin3 gau6        jing1 fong3 sau2

~~~~~~

→→→→→→

oi3 si6 cung4 loi4 mou4 saa2 tyut3

daan6 gyun3 lyun5 wai4 ho4 zoi3 ling4 ngo5 goi2 bin3

oi3 ling4 jan4 wai4 lau4 pin3 dyun6        sam1 gyun3 lyun5

~~~~

bat1 soeng2 zoi3 gin3 min6        cung4 jyut6 sam1 syun1

wai4 paa3 ze2 fan6 cing4 jing4 jin4 to1 him3

dou3 zeoi3 hau6 mei6 nang4 zeon2 退teoi3 hau6        sam1 gaang1 syun1

~~~~

bat1 soeng2 zoi3 gin3 min6        tou4 bei6 sam1 jyun5

wai4 liu5 ze2 fan6 jyun4 maai4 cong4 wan1 nyun5

dou3 zeoi3 hau6 gam2 cing4 zeon2 bin3 gau6        jing1 fong3 sau2

~~~~~~

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~