kwan4 haa6 zi1 san4

go1 sau2 can4 jik6 seon3

zok3 ci4 wong4 wai5 man4 /zok3 guk1 san1 wai5 lik6

toi4 tau4 mong6        coeng4 kwan4 haa6 dik1 fung1

lin4 waan6 soeng2        dik1 zat1 gam2        dou1 jat1 joeng6 jau4 jeon6

mou4 leon4 syut3 fong2 waak6 si1 jung4

tung4 joeng6 jau5 faat3 gwo3 ngo5        naa5 jat1 miu5 gwai3 dung6

cung4 mei6 gam2        mui5 go3 jik6 man5

koek3 deoi3 mui5 jat1 go3        dik1 juk6 mong6        mou4 ham6

jit6 hyut3 zoi6 tang4        daai6 koi3 mui5 go3 jan4

bat1 zi2 hei2 fun1 jat1 go3 neoi5 jan4

joeng6 naa5        piu1 aa1 piu1 aa1 dik1 kwan4

tiu1 je5 hei2 zin3 zaang1        ci3 jyu5 sai3 gaai3 gang3 fung1 fu3 oi3 han6

joeng6 naa5        baai2 aa1 baai2 aa1 dik1 kwan4

san4 fuk6 baak3 maan6 jan4        deoi3 nei5 ngo5 sung4 baai3 dak1 taai3 gwo3 fan6

wai6 naa5        zyun2 aa1 zyun2 aa1 dik1 kwan4

sei2        ngo5 dou1 hing3 hang6

wai6 mui5 go3 o1 no4 dik1 faa3 san1        mui5 zaap6 kwan4

kung4 jat1 saang1        zok3 si6 san4

waang4 maan4 sin6 bin3 jau4 joek6 tin1 zan1

cyun4 si6 taa1        bat1 ho2 gaai2        dik1 mo1 seot6 sing4 fan6

seon4 baak6 daam6 sik1 waak6 ban1 fan1

kwan4 haa6 wing5 jyun5 jau5 go3        bei3 san1 jiu3 taam1 man6

kei4 sat6 soeng2        mui5 go3 jik6 man5

lei5 zi3 zai3 zi2 ngo5        cung3 dung6 dei6 haang4 gan6

jit6 hyut3 zoi6 tang4        man6 naa5 leoi5 jau5 jan4

jat1 saang1 zi2 dak1 jat1 go3 neoi5 jan4

joeng6 naa5        piu1 aa1 piu1 aa1 dik1 kwan4

tiu1 je5 hei2 zin3 zaang1        ci3 jyu5 sai3 gaai3 gang3 fung1 fu3 oi3 han6

joeng6 naa5        baai2 aa1 baai2 aa1 dik1 kwan4

san4 fuk6 baak3 maan6 jan4        deoi3 nei5 ngo5 sung4 baai3 dak1 taai3 gwo3 fan6

wai6 naa5        zyun2 aa1 zyun2 aa1 dik1 kwan4

sei2        ngo5 dou1 hing3 hang6

wai6 mui5 go3 o1 no4 dik1 faa3 san1        mui5 zaap6 kwan4

kung4 jat1 saang1        zok3 si6 san4

ngo5 jiu3 zaan3 mei5 soeng6 dai3

wut6 zoek3 zau6 si6 mou4 lok6 ceoi3

jaa5 sing1 zoi6 jau5 neoi5 jan4

gam1 saang1 zeon2 heoi2 ngo5        kwan4 haa6 zeon2 zaak3 jam4

mong4 jyu1 sam1 jyun5        jyu4 bei6 mai4 wan4

lau4 lin4 suk6 neoi5 kwan4        lit6 neoi5 kwan4

wai6 mui5 jan4        dung6 gei2 miu5 sam1

joeng6 naa5        piu1 aa1 piu1 aa1 dik1 kwan4

ho2 oi3 dik1 neoi5 jan4        ci3 jyu5 nei5 ngo5 ci3 gik1 jyu4 zan3 ham6

joeng6 naa5        baai2 aa1 baai2 aa1 dik1 kwan4

faan4 si6 hei3 haa6 cam4        ci3 ngo5 lei5 jau4 zoi3 pei1 gaap3 soeng6 zan6

wai6 naa5        zyun2 aa1 zyun2 aa1 dik1 kwan4

sei2        ngo5 dou1 hing3 hang6

wai6 mui5 go3 o1 no4 dik1 faa3 san1        mui5 zaap6 kwan4

kung4 jat1 saang1        zok3 si6 san4

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~