Dancing BoyDancing Boy

go1 sau2 can4 wai6 haan4

zok3 ci4 can4 siu2 kei4 /zok3 kuk1 zeng2 soeng5 jiu4 zi1

zan6 zan6 je6 mok6 zau6 si6 taa1 dik1 cat1 haak1 mou5 ji1

je6 je6 duk6 zoi6 lou6 soeng5 taa1 zung2 mut6 ming4 zi6

mak6 mak6 jung6 ging3 dei6 joeng6 san1 keoi1 nau2 jyu4 baai2

ging3 dou6 zim1 ling4 naap6 mun6 gaai1 dang1 jik6 ce4 si6

zoeng6 zoi6 duk6 baak6 mau5 se1 gu3 si6

lok6        mok6 si6 naa5 se1 gu3 si6

dancing boydancing boy zoeng6 mou4 noi6

taa1 jyu4 jing2 ~~ zoeng6 kei4 doi6


joek6 si6 zik6 mok6 man6 man6 ho2 fau2 gong2 ngo5 zi1

bit6 duk6 dong6 zoi6 lou6 soeng5 fung1 fung1 dei6 haang4 si6

joek6 si6 lok6 mok6 daan6 jyun6 fan1 daam1 gu1 daan1 paak3 zi2

zaam6 bit6 nim6 zoek3 gau6 jat6 jat1 se1 gau6 ming4 zi6

zik6 mok6 jik6 si6 ngo5 dik1 gu3 si6

lok6        mok6 si6 ngo5 dik1 gu3 si6

dancing boydancing boy bit6 mou4 noi6

jung2 ngo5 jing2 ~~ jap6 怀waai4 noi6


joek6 si6 zik6 mok6 man6 man6 ho2 fau2 gong2 ngo5 zi1

je6 je6 duk6 zoi6 lou6 soeng5 gan1 bun2 wai4 ho4 si6

joek6 si6 lok6 mok6 daan6 jyun6 fan1 daam1 gu1 daan1 paak3 zi2

zaam6 bit6 nim6 zoek3 gau6 jat6 jat1 se1 gau6 ming4 zi6

zik6 mok6 jik6 si6 ngo5 dik1 gu3 si6

lok6        mok6 si6 ngo5 dik1 gu3 si6

dancing boydancing boy bit6 mou4 noi6

jung2 ngo5 jing2 ~~ jap6 怀waai4 noi6

hin1 ~~ ngo5 sau2 ~~ gung1 kei4 doi6

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~