wui4 syun4 muk6 maa5 dik1 zung1 dyun1

go1 sau2 loeng4 wing6 kei4

zok3 ci4 lam4 zik6 /zok3 kuk1 lam4 jat1 fung1

jat1 lou6 jat1 jan4 jat1 cin1 lei5


gu3 si6 jan4 mat6 jau5 mut6 jau5 jat1 hei2


jat1 jyut6 jat1 jat6 jat1 hau2 hei3


nei5 zoi6 ho4 dei6 faat3 jin6 ngo5 dik1 mei5


jat1 maan6 jat1 baak3 jat1 亿jik1 go3


ze2 dei6 kau4 soeng5 deoi3 zoeng6 jau5 gei2 do1


maa5 lou6 haai4 zim1 jaa5 daap6 po3


deoi3 min6 seoi4 zoi6 hon1 zoek3 ngo5 zau2 gwo1


wai4 ho4 soeng5 dai3 se2 dak1 ze1 dong2 nei5 dik1 lim5


wai4 ho4 joeng6 nei5 zoi6 ngo5 tin1 ngaai4 lei5 gok3 cin2


jyun4 fan1 mei6 dou3 joeng6 ngo5 dang2 dou3 naa1 jat1 tin1


wui4 syun4 haa5 heoi2 muk6 maa5 zung1 dyun1 zoi3 jyu6 gin3


jat1 bou6 jat1 nin4 jat1 gam2 taan3


hon1 zoek3 jyun4 fan1 bui3 zoek3 ngo5 zyun2 waan1


ng5 hau6 wong4 fan1 dou3 je6 maan5


mei5 lai6 cyun4 zoi6 gwo1 daan6 ngo5 zaap3 ngaan5


wai4 ho4 soeng5 dai3 se2 dak1 ze1 dong2 nei5 dik1 lim5


wai4 ho4 joeng6 nei5 zoi6 ngo5 tin1 ngaai4 lei5 gok3 cin2


jyun4 fan1 mei6 dou3 joeng6 ngo5 dang2 dou3 naa1 jat1 tin1


wui4 syun4 haa5 heoi2 muk6 maa5 zung1 dyun1 zoi3 jyu6 gin3


jyun4 fan1 daai6 koi3 zau6 ci5 faa1 baan6 dik1 kuk1 线sin3


lau4 dung6 haa5 heoi2 waa4 gwo1 tin1 ngaai4 coi4 soeng1 gin3


jyun4 fan1 mei6 dou3 joeng6 ngo5 dang2 dou3 naa1 jat1 tin1


wui4 syun4 haa5 heoi2 muk6 maa5 zung1 dyun1 zoi3 jyu6 gin3


jyun4 fan1 daai6 koi3 mei6 soeng2 ze2 mo1 zou2 faat3 zin2

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~