hok6 广gwong2 dung1 waa6

go1 sau2 wong4 ming4 zi3

zok3 ci4 wong4 ming4 zi3 /zok3 kuk1 wong4 ming4 zi3

ngo5 zyu6 hai6 gat1 lung4 po1

daan6 hai6 lei4 zi6 naam4 bou6

sik1 teng1 m4 sik1 gong2 ge3        go3 dou6 hou2 do1

ngo5 zau6 hai6 kei4 zung1 jat1 go3

m4 hou2 ji3 si1        lin4 maang6 gaa1 laa1 dou1 lek1 gwo1 ngo5


ngo5 sai3 go3 zau6 teng1 BeyondBeyond ge3 go1

......(抱歉~网页端暂不支持完整歌词显示)

鉴于首页公告,请在「粤拼歌词」微信小程序中查看完整歌词。

小程序即将上线粤拼发音整句发音功能,学粤语歌更方便哦~

下面是小程序的页面截图,简洁又好用~快来使用吧~