jyut6 kau4 haa5 dik1 jan4

go1 sau2 lei5 hang6 ngai4

zok3 ci4 lam4 joek6 ning4 /zok3 guk1 fung4 hon6 ming4

kei4 mong6 fei1 soeng5 tim4 zing6 jyut6 kau4 jiu4 mong6 mui5 gaa1 dik1 coeng1

seoi4 bun6 sam1 oi3 sai3 mei6 lau6 toi4 mui4 gwai1 hoeng1

zong1 sik1 dak1 piu1 loeng6        wan1 hing1 hei3 coeng4

zi2 mun5 zuk1 jat1 deoi3 jau6 jat1 soeng1

seoi4 jau6 gan1 nei5 joeng5 mong6 jyut6 jan4 mong4 diu6 sai3 gaan1 oi1 soeng1

jyun4 jyut6 zi2 pui3 gwaa3 zoi6 tyun4 zeoi6 maan5 soeng5

pin1 sam1 dik1 ziu3 loeng6        jau5 cing4 jan4 fun1 coeng3

zoeng6 ngo5 jat1 go3 lau4 lok6 pin1 pik1 dik1 jyu5 zau6

zi2 jing1 goi1 duk6 coeng3

ngo4        ngo4

bat1 jing1 goi1 gei3 hei2        ho4 bit1 pin1 pin1 gei3 hei2

bat1 to1 bat1 him3 jau6 pang4 sam6 mo1 hou2 dou3 gei6

dong1 co1 nei5 tin1 dei6        zou2 ji5 jau5 bit6 jan4 daa1 lei5

nung6 go3 siu2 coi3 diu6 mei6 ceot1 hei2 jyu4 bei1

zi2 jing1 goi1 gei3 hei2        pou4 gung1 jing1 zung2 wui6 fei1

gong1 haau2 fei1 zeon3 cong1 cyut3 wui4 jik1 dik1 haak1 baak6 mei5

duk6 deoi3 gam1 maan5 jyut6 bun3 waan1        hap1 ci5 si6 nei5 dik1 mei4

jam4 nei5 dik1 lim5 ceoi4 jyut6 haak1 gou1 fei1

si6 gwo1 ging2 cin1 jat1 joeng6 mei5

jyu4 joek6 ging1 gwo1 nei5 gau6 lau6 toi4 cung4 daap6 ngo5 dik1 gaa1 hoeng1

kei4 doi6 baai2 cit3 bou3 guk6 jyu4 gau6 naa5 joeng6

han2 ho2 sik1 deoi3 zoeng6        jau5 bit6 jan4 ding2 soeng5

joek6 jau5 jat1 go3 naan4 bei6 zeon1 sau2 dik1 joek3 ding6

gaau1 kap1 taa1 hap6 coeng3

bat1 jing1 goi1 gei3 hei2        ho4 bit1 pin1 pin1 gei3 hei2

bat1 to1 bat1 him3 jau6 pang4 sam6 mo1 hou2 dou3 gei6

dong1 co1 nei5 tin1 dei6        zou2 ji5 jau5 bit6 jan4 daa1 lei5

nung6 go3 siu2 coi3 diu6 mei6 ceot1 hei2 jyu4 bei1

zi2 jing1 goi1 gei3 hei2        pou4 gung1 jing1 zung2 wui6 fei1

gong1 haau2 fei1 zeon3 cong1 cyut3 wui4 jik1 dik1 haak1 baak6 mei5

duk6 deoi3 gam1 maan5 jyut6 bun3 waan1        hap1 ci5 si6 nei5 dik1 mei4

jam4 nei5 dik1 lim5 ceoi4 jyut6 haak1 gou1 fei1

si6 gwo1 ging2 cin1 jat1 joeng6 mei5

zeoi3 zai1 jung2 dik1 siu2 si5 zan3        gaau1 zik6 mok6 jan4 naan4 zip3 gan6

ngo5 zoi6 jyut6 kau4 soeng5 fu2 ham3

jat1 gaa1 gaa1 diu3 dang1 pou2 ziu3 si6 bing1 laang5 gam2

bat1 jing1 goi1 gei3 hei2        cang4 ging1 dik1 bei1 jyu4 hei2

dou1 zi2 bat1 gwo1 si6 caan4 huk6 dik1 siu2 ceoi3 mei6

dong1 haak1 faat3 hoeng1 mei6        ging1 gwo1 nei5 cing4 jan4 so1 lei5

zoi6 ngo5 zi2 gaap3 lau4 long4 jat1 hak1 jyun5 fei1

zi2 jing1 goi1 gei3 hei2        tou4 faa1 ci2 zung1 wui6 sei2

faa1 baan6 kap1 ngo5 joeng6 cing4 wui4 jik1 dik1 cau1 zoeng6 mei5

gung1 deoi3 jat1 go3 jyut6 bun3 waan1        zung2 syun3 mut6 jau5 fan1 lei4

jam4 gei3 jik1 jaa5 ceoi4 jat6 ceot1 ji1 hei1

mut6 faat3 zi2 daai3 zau2 dou1 si1 nim6 nei5

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~