laap6 saap3

go1 sau2 lou4 haau2 jam1

zok3 ci4 wong4 wai5 man4 /zok3 guk1 can4 fai1 joeng4

jyu4 gwo2 ngo5 si6 bun3 zoeng1 fai3 zi2

joeng6 ngo5 faa3 dip6

jyu4 gwo2 ngo5 si6 go3 hung1 gun3 zi2

wai4 nei5 tit3 liu5 sam1

bei6 nei5 long4 fai3 bei6 nei5 wut6 maai4

joeng6 nei5 jyu4 faai3 joeng6 ngo5 ngaa5 gaai2

wai4 nei5 sing4 fong3 teoi4 fai3 zung1 naa5 mei6 taai3

lau4 ngo5 zou6 go3 laap6 saap3

coeng4 lau4 lyun5 jyu1 nei5 gaa1

cung4 cam4 nik6 zung1 git3 baa1 zoi3 faat3 ngaa4

cing4 oi3 zau6 ci5 laap6 saap3

caan4 haai4 seoi1 wui6 fu6 faa3

ting4 jyun4 zung1 zeoi3 hau6 jaa5 hoi1 mun5 faa1

bei6 sai3 gaai3 wai4 hei3 bat1 ho2 paa3

hei2 fun1 nei5 jau5 si4 waan4 ho2 paa3

mut6 faat3 zoi3 zou6 naa5 se1 hin1 gwaa3

bei2 bat1 soeng5 zoi6 nei5 sau2 zung1 fo2 faa3

bat1 seoi1 jiu1 jyun4 mei5 dak1 ho2 paa3

taai3 faai3 lok6 jyu4 ho4 ziu1 gaa3

caan4 jan5 bat1 hou2 maa1

lau4 ngo5 zou6 go3 laap6 saap3

coeng4 lau4 lyun5 jyu1 nei5 gaa1

cung4 cam4 nik6 zung1 git3 baa1 zoi3 faat3 ngaa4

cing4 oi3 zau6 ci5 laap6 saap3

caan4 haai4 seoi1 wui6 fu6 faa3 ting4

jyun4 zung1 zeoi3 hau6 jaa5 hoi1 mun5 faa1

bei6 sai3 gaai3 wai4 hei3 bat1 ho2 paa3

hei2 fun1 nei5 jau5 si4 waan4 ho2 paa3

mut6 faat3 zoi3 zou6 naa5 se1 hin1 gwaa3

bei2 bat1 soeng5 zoi6 nei5 sau2 zung1 fo2 faa3

bat1 seoi1 jiu1 jyun4 mei5 dak1 ho2 paa3

taai3 faai3 lok6 jyu4 ho4 ziu1 gaa3

caan4 jan5 bat1 hou2 maa1

bei6 sai3 gaai3 wai4 hei3 bat1 ho2 paa3

hei2 fun1 nei5 jau5 si4 waan4 ho2 paa3

mut6 faat3 zoi3 zou6 naa5 se1 hin1 gwaa3

bei2 bat1 soeng5 zoi6 nei5 sau2 zung1 fo2 faa3

bat1 seoi1 jiu1 jyun4 mei5 dak1 ho2 paa3

taai3 faai3 lok6 jyu4 ho4 ziu1 gaa3

caan4 jan5 bat1 hou2 maa1

fui1 zeon2 lei5 bei6 cit3 dai2 siu1 faa3

ngo5 ji5 hau6 cyun4 mou4 hin1 gwaa3

sam6 mo1 dou1 bat1 paa3

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~