zi6 lyun5 jing2 jyun6

go1 sau2 lou4 haau2 jam1

zok3 ci4 wong4 wai5 man4 /zok3 guk1 Jonathan LeeJonathan Lee

cyun4 bou6 joek3 wui6 seon6 jin4 baa1

lau4 zoi6 ngo5 gaa1

cyun4 bou6 zit3 muk6 zaam6 ting4 baa1

lau4 sam1 dik1 hon1 taa1

ze2 maan5 ngo5 jyu6 syun3 gan1 taa1

zing6 zing6 hap6 jin5 geng3 zung1 faa1

sai3 gaai3 gaak3 zoek3 liu5 coeng1 saa1

zoi6 ngoi6 min6 gaan1 waa6

cyun4 bou6 joek3 wui6 seon6 jin4 baa1

lau4 zoi6 ngo5 gaa1

cyun4 bou6 zit3 muk6 zaam6 ting4 baa1

lau4 sam1 dik1 hon1 taa1

ze2 maan5 ngo5 jyu6 syun3 gan1 taa1

zing6 zing6 hap6 jin5 geng3 zung1 faa1

sai3 gaai3 gai3 zuk6 ngaan5 baa1 baa1

zik6 mok6 dei6 zoi6 mun4 ngoi6 mei5 lai6 faan4 waa4

soeng2 hon1 zan1 ngan4 mok6 zing3 zung1 naa5 jan4

si6 ping4 faan4 daan6 sing3 gam2

ngo5 zi6 gok3 jyut6 mong6 jyut6 kap1 jan5

ji5 din1 dou2 zung3 saang1

pui4 zoek3 dou2 jing2 fuk1 jyu5 faan1 wan4

zoeng6 seoi2 sin1 faa1 naa5 joeng6

zoi6 seoi2 lei5 min6 cam4 waai4 oi3 jan4

cyun4 bou6 joek3 wui6 seon6 jin4 baa1

lau4 zoi6 ngo5 gaa1

cyun4 bou6 zit3 muk6 zaam6 ting4 baa1

lau4 sam1 dik1 hon1 taa1

ze2 maan5 ngo5 jyu6 syun3 gan1 taa1

zing6 zing6 hap6 jin5 geng3 zung1 faa1

sai3 gaai3 gai3 zuk6 ngaan5 baa1 baa1

zik6 mok6 dei6 zoi6 mun4 ngoi6 mei5 lai6 faan4 waa4

soeng2 zeon2 hing3 tau4 jap6 geng3 zung1 coeng3 wing6

joeng6 hung4 seon4 kap6 ngaan5 cing4

on3 zoek3 ngo5 dung6 zing6 zou6 faan2 jing1

mong6 geng3 zung1 dou2 jing2

jyu4 joek6 ziu3 ceot1 jat1 lim5 fung1 cing4

waak6 heoi2 bat1 bit1 zoi3 jung6

zi6 zeon1 jyu4 zi6 jau4 wun6 oi3 cing4

soeng2 zeon2 hing3 ho4 jung6 sai3 gaan1 zing3 ming4

jyut6 faan4 waa4 jyut6 laang5 cing1

ze2 je6 ngo5 zik6 mok6 daan6 gou1 hing1

ngo5 gu1 san1 zi2 jing2

ngan4 mok6 ziu3 ceot1 soeng1 pui5 gam2 cing4

zau6 ci2 bat1 bit1 zoi3 jung6

zi6 gei2 jyu4 bit6 jan4 wun6 oi3 cing4

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~