gaa3 kap1 oi3 cing4

go1 sau2 joeng4 cin1 waa6

zok3 ci4 zoeng1 mei5 jin4 /zok3 guk1 zoeng1 gaa1 sing4

沿jyun4 lou6        jyu6 soeng5        sai3 soeng5 baak3 maan6 jan4

seoi4 jan4 si6 zan1 dik1 jau5 jyun4 fan6

jan4 leoi6        cing4 gam2        jim4 gau6 bing1 ce2 taam1 san1

mui5 jat6 leoi5        do1 siu2 git3 hap6 zoi3 fan1


cang4 lik6 zeoi3 naan4 ham1        sei2 leoi5 tou4 saang1

cung4 wut6 gwo1        bat1 seoi1 jiu1 wai4 ham6

怀waai4 zoek3 siu2 nin4 co1 sam1        zau6 syun3 daan1 seon4 tin1 zan1

ngo5 jing4 jin4        siu3 zoek3 haang4

zoi3 sap6 wui4 zi6 ngo5 gaa1 dim2 seon3 sam1


mou4 leon4 zoi3 duk6 loi4 duk6 wong5        wai4 lei5 soeng2 gin1 ding6

dong1 so2 jau5 neoi5 jan4 jyun6 gaa3 kap1 oi3 cing4

jau4 dong6 soeng2 zaau2 on1 ding6        sai6 joek3 do1 mo1 san4 sing3

zou6 gwo1 ziu1 dim2 daan6 gam1 jyu1 ping4 zing6


kei4 sat6 ngo5 jik6 cang4 jam4 sing3        mut6 faat3 ho2 fau2 jing6

seoi1 ging1 gwo1 cok3 sat1        jyun6 ji3 zoi3 sam1 king1

sing4 nok6 jat1 saang1 soeng1 bun6

jung6 nei5 dik1 sing3 lin4 hei2 ngo5 dik1 ming4

jyun4 sing4 gik6 zi3 fung1 ging2        jan4 saang1 gaang1 jyun4 zing2


沿jyun4 lou6        jyu6 soeng5        sai3 soeng5 baak3 maan6 jan4

ceon4 waan4 zoek3 san1 fun1 bin3 cin4 jam4

wai2 jyun6        cing4 gam2        can4 gau6 jik6 ho2 faan1 san1

seon3 jam4 oi3        ho2 zoeng1 mei5 mung6 bin3 zan1


cung4 but6 gwo1 si4 zam1        gam2 gok3 cung4 saang1

tim4 mat6 gwo1        zan1 sik1 gwo1        mou4 ham6

怀waai4 zoek3 siu2 nin4 co1 sam1        zau6 syun3 daan1 seon4 tin1 zan1

ngo5 jing4 jin4        siu3 zoek3 haang4

zoi3 sap6 wui4 zi6 ngo5 hin3 ceot1 zan1 sam1


mou4 leon4 zoi3 duk6 loi4 duk6 wong5        wai4 lei5 soeng2 gin1 ding6

dong1 so2 jau5 neoi5 jan4 jyun6 gaa3 kap1 oi3 cing4

jau4 dong6 soeng2 zaau2 on1 ding6        sai6 joek3 do1 mo1 san4 sing3

zou6 gwo1 ziu1 dim2 daan6 gam1 jyu1 ping4 zing6


kei4 sat6 ngo5 jik6 cang4 jam4 sing3        mut6 faat3 ho2 fau2 jing6

seoi1 ging1 gwo1 cok3 sat1 jyun6 ji3 zoi3 sam1 king1

sing4 nok6 jat1 saang1 soeng1 bun6

jung6 nei5 dik1 sing3 lin4 hei2 ngo5 dik1 ming4

jyun4 sing4 gik6 zi3 fung1 ging2        zeoi3 zan1 gwai3 kyut3 ding6


mou4 leon4 zoi3 duk6 loi4 duk6 wong5        wai4 lei5 soeng2 gin1 ding6

dong1 so2 jau5 neoi5 jan4 jyun6 gaa3 kap1 oi3 cing4

jau4 dong6 soeng2 zaau2 on1 ding6        sai6 joek3 do1 mo1 san4 sing3

mung6 taai3 hou2 dou1 nang4 zaang1 hoi1 ngaan5 zing1


kei4 sat6 ngo5 jik6 cang4 jam4 sing3        mut6 faat3 ho2 fau2 jing6

seoi1 ging1 gwo1 cok3 sat1 jyun6 ji3 zoi3 sam1 king1

sing4 nok6 jat1 saang1 soeng1 bun6

jung6 nei5 dik1 sing3 lin4 hei2 ngo5 dik1 ming4

jyun4 sing4 gik6 zi3 fung1 ging2        zoi3 soeng1 seon3 gam2 cing4

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~