min6 geoi6

go1 sau2 heoi2 ting4 hang1

zok3 ci4 heoi2 ting4 hang1 && lau4 coek3 fai1 /zok3 guk1 paang4 hok6 ban1

faat3 gwo1 jiu1 faat3 dik1 mung6

daan6 jit6 lit6 zim1 gok3 bing1 dung3

dit3 gwo1 tung3 gwo1 便bin6 wui6 dung2

seoi4 zoi6 zok3 nung6        cam4 mak6 bui3 hau6 jaa5 soeng2 faat3 kong4

han2 soeng2 zaau2 jat1 saat3 loi4 fong3 zung1

dau2 daam2 jat1 ci3 jyu4 faan2 hung2

jaa5 si3 gwo1 taai3 cung3 dung6

daai6 gin6 si6 mut6 gai3 hing1 cung4

co3 gwo1 fui3 gwo1 jing4 jiu1 cung3

cung3 ceot1 kwan3 guk6        jing4 zoeng6 ci5 ji6 jung5 gwan1 bun1 jing1 jung5

daan6 git3 gwo2 jau5 mut6 jau5 ting4 zin3 dik1 gau1 tung1

jyu4 daai3 zoek3 min6 geoi6 heoi2 jim2 sik1 gyun6 jung4

jing4 zoek3 paau3 fo2 jaa5 ji1 jin4 biu2 cing4 hing1 sung1

cing4 seoi5 bat1 ho2 gik1 dung6

waan4 joek6 hing1 dik1 geoi2 cung4

loi4 faa3 gaai2 jat1 cai3 aat3 lik6 ci5 sat1 zung1

jyu4 fong3 haa5 min6 geoi6 heoi2 jaa5 heoi2 min6 hung4

sing4 zoek3 maan5 fung1 heoi2 zeoi1 cam4 siu1 jiu4 sing1 hung1

ceoi4 heoi2 gaa2 dik1 fun1 jung4        waan4 zan1 soeng2 bat1 tung1

cang4 nin4 siu2 dik1 cing1 cung1

怀waai4 zoek3 lei5 soeng2 naa1 paa3 tung3

jaa5 si3 gwo1 taai3 cung3 dung6

daai6 gin6 si6 mut6 gai3 hing1 cung4

co3 gwo1 fui3 gwo1 jing4 jiu1 cung3

cung3 ceot1 kwan3 guk6        jing4 zoeng6 ci5 ji6 jung5 gwan1 bun1 jing1 jung5

daan6 git3 gwo2 jau5 mut6 jau5 ting4 zin3 dik1 gau1 tung1

jyu4 daai3 zoek3 min6 geoi6 heoi2 jim2 sik1 gyun6 jung4

jing4 zoek3 paau3 fo2 jaa5 ji1 jin4 biu2 cing4 hing1 sung1

cing4 seoi5 bat1 ho2 gik1 dung6

waan4 joek6 hing1 dik1 geoi2 cung4

loi4 faa3 gaai2 jat1 cai3 aat3 lik6 ci5 sat1 zung1

jyu4 fong3 haa5 min6 geoi6 heoi2 jaa5 heoi2 min6 hung4

sing4 zoek3 maan5 fung1 heoi2 zeoi1 cam4 siu1 jiu4 sing1 hung1

ceoi4 heoi2 gaa2 dik1 fun1 jung4        waan4 zan1 soeng2 bat1 tung1

cang4 nin4 siu2 dik1 cing1 cung1

mong4 koek3 sai3 gaan1 dik1        bok3 cuk1

seoi4 ming4 baak6 zoeng6 wo4 nei5 jaa5 heoi2 cung4 fung4

wai4 ham6 taai3 do1 koek3 bat1 nang4 dou2 lau4 dik1 zung1

jyu4 kam4 sing1 dik1 oi1 hou4

lin4 git3 taa1 dou1 huk1 sou3

seoi4 ming4 baak6 ngo5 co1 zung1

faan4 cou3 jaa5 si6 go3 mung6        daan6 ngo5 zan1 dik1 tung3

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~