mut6 jau5 jan4

go1 sau2 mak6 zeon3 lung4

zok3 ci4 mak6 zeon3 lung4 /zok3 guk1 mak6 zeon3 lung4

nei5 zam2 joeng6 hon1        jik6 zoeng6 jing4 mong6 ngo5

naa5 zung2 bat1 ging1 ji3        koek3 sit3 lau6 maau4 seon5 gaang1 do1

zam2 ho2 nang4        mou4 liu4 zi1 gwo1        ping4 soeng4 hei1 so1

zi2 jan1 ngo5 sam1 do1

nei5 sau2 wu6 ngo5        daan6 jau6 wui4 bei6 ngo5

koek3 zing2 tin1 kap1 jan5 zoek3 ngo5

zyu3 ji3 lik6 mou4 cyu2 heoi2 do2

bat1 gun2 jyu4 ho4        jau5 jan4 jyu4 ci2 oi3 ngo5

ngo5 jik6 am3 lei5 lin6 zaap6        jyu4 wo4 nei5 gou3 baak6 gong2 sam6 mo1

jyun4 loi4 mut6 jau5        cung4 loi4 dou1 mut6 jau5

cin4 min4 gaai3 hau6        jyun4 cyun4 heoi1 gau3

naa5 jat1 hak1        ham4 cing4 wui4 mau4

jyun4 loi4 si6 ngo5 mong5 soeng2 lei5 dik1 naa5 dim2 luk6 zau1

jyun4 loi4 mut6 jau5        cung4 loi4 dou1 mut6 jau5

gaau1 ngo5 gan2 zoeng1 dak1 sam1 tiu3 ze2 mo1 gau2

dou3 liu5 ze2 jat1 hak1 zung1 jyu1 mong6 tung1 tau3

kei4 sat6 oi3 cing4 loi4 gwo1 bun3 fan1 zung1        jaa5 mut6 jau5

naa5 gam2 cing4 hei3 bing1 mei6 cyun4 zoi6 gwo1

naa5 siu2 fo2 faa1 koek3 joeng6 ngo5        gwo1 man5 dei6 wui4 jing1 taai3 do1

sam1 gap1 taam4 cing4        zi6 jin4 mong4 zung1 jau5 co3

co3 zoi6 ngo5 taai3 zik6 mok6        ceoi4 si4 oi3 soeng5 mei6 zi1 sam6 mo1

jyun4 loi4 mut6 jau5        cung4 loi4 dou1 mut6 jau5

cin4 min4 gaai3 hau6        jyun4 cyun4 heoi1 gau3

naa5 jat1 hak1        ham4 cing4 wui4 mau4

jyun4 loi4 si6 ngo5 mong5 soeng2 lei5 dik1 naa5 dim2 luk6 zau1

jyun4 loi4 mut6 jau5        cung4 loi4 dou1 mut6 jau5

gaau1 ngo5 gan2 zoeng1 dak1 sam1 tiu3 ze2 mo1 gau2

dou3 liu5 ze2 jat1 hak1 zung1 jyu1 mong6 tung1 tau3

kei4 sat6 oi3 cing4 loi4 gwo1 bun3 fan1 zung1        jaa5 mut6 jau5

nei5 syut3 jau5 geoi3 waa6 naan4 hoi1 hau2

han2 hei2 fun1 gan1 ngo5 sing4 wai4 hou2 jau5

nei5 koek3 mut6 jau5 gu3 ji3 tau1 tau1 pung3 cong4 ngo5 dik1 sau2

jyun4 loi4 mut6 jau5        cung4 loi4 dou1 mut6 jau5

cin4 min4 gaai3 hau6        jyun4 cyun4 heoi1 gau3

ngo5 san1 bin1 jyun4 loi4 mou4 jan4

cang4 ming4 si6 ngo5 am3 lyun5 ngo5 han2 ziu1 gap1 dang2 ngo5 hoi1 hau2

jyun4 loi4 mut6 jau5        cung4 loi4 dou1 mut6 jau5

gaau1 ngo5 hung1 fun1 hei2 sam1 tiu3 ze2 mo1 gau2

dou3 liu5 ze2 jat1 hak1 zung1 jyu1 mong6 tung1 tau3

kei4 sat6 oi3 cing4 loi4 gwo1 bun3 fan1 zung1 jaa5 mut6 jau5 jaa5 bat1 gau3

发现粤拼错误或排版不当?进入「粤拼歌词」微信小程序,即可联系修改~